HOME      GRONDVEST      DIEREN     COCREATIE     BOMEN     BLOG

ONTSTAAN

GROND RECHTEN DIEREN

ONTSTAAN GRONDRECHTEN
De grondrechten voor gedomesticeerde dieren zijn op unieke wijze ontstaan door bemiddeling van
Marieke de Vrij. Mevrouw de Vrij
geeft inspiraties middels haar grote compassie en unieke gaven, waaronder fijngevoeligheid. Zij is tevens auteur en raadsvrouw voor diverse aangelegenheden in onze maatschappij. Veel mensen voelen zich daardoor positief geraakt!

Zodoende heeft Marieke de Vrij bijna haar gehele leven gewerkt aan diverse onderwerpen waaronder de dierenrechten. Een en ander heeft geresulteerd in ontelbare bijeenkomsten en lezingen. Ook zijn er duizenden pagina’s aan tekst. Tevens heeft zij Stichting De Vrije Mare opgericht, www.devrijemare.nl. Hiervoor zijn meerdere groepen en ambassadeurs werkzaam die Marieke de Vrij begeleidt. Zo’n 25 jaar geleden dienden ook de grondrechten voor gedomesticeerde dieren zich aan.

SAMENWERKING DIERENRECHTEN
Vanwege de vele inspiraties hieromtrent,
zijn ook op het gebied van de dierenrechten, meerdere samenwerkings-verbanden ontstaan.

Zo is er ook een ‘Ambassadeur Dierenwelzijn’ werkzaam voor stichting De Vrije Mare. Dit is de heer Wim van Oort, landbouwkundige (HAS 1988). Dhr. van Oort is tevens iniatiefnemer van www.dierenperspectief.nl, samen met een werkgroep die zich inzet voor het welzijn van dieren, bezien vanuit het perspectief van het dier.

Rechtsfilosofe mevrouw Janneke Vink, heeft de grondrechten van gedomesticeerde dieren verder verfijnd. Het onderwerp van haar proefschrift gaat over het verankeren van de dierenrechten in de grondwet van Nederland. Zij heeft de dierenrechten opgedeeld in zeven categoriën.

DIERENRECHTEN GRONDVEST
Aangezien in het grondvest van de hectarendorpen ook deze grondrechten voor gedomesticeerde dieren zijn opgenomen, komen deze hier uitgebreid aan bod. Maar het heeft er ook wel mee te maken dat er nog het een en ander te verbeteren is in den lande qua dierenrechten.
En dat een hectarendorp een perfecte gelegenheid biedt om zowel de habitat voor mensen, als het territorium voor dieren, te vergroenen, en de leefruimtes van mensen en dieren beter op elkaar af te stemmen.

Op de pagina GRONDRECHTEN, zijn de grondrechten van gedomesticeerde dieren in hoofdletters geplaatst. Dit zijn de dierenrechten zoals deze origineel door Marieke de Vrij zijn vrijgegeven. Deze basis dierenrechten zijn overigens ook in het Engels vertaald en kunt u vinden op de website www.EarthHectareGrid.com.

OORKONDE
En heeft u de oorkonde al gelezen?
Margreet Otto heeft deze oorkonde
samengesteld uit de vele inspiraties van Marieke de Vrij over dieren. Wat in cursief staat vermeld heeft Margreet er zelf nog aan toegevoegd. Al met al is het een uitgebreid document geworden.
Maar is zo’n oorkonde niet een beetje overdreven?

Tja, als je bedenkt dat het dierenrijk vele malen groter is dan dat van mensen, en met een veel grotere diversiteit, dan zouden wij er wel eens wat meer aandacht aan mogen besteden, dan wat wij heden ten dage doen. Het is misschien daarom dat het niet goed gaat met het dierenrijk, en er zelfs vele soorten wereldwijd met uitsterven worden bedreigd. Dus, kunnen en willen wij daar iets aan veranderen? En worden wij daar zelf ook beter van?

Maar eerst nog even dit:

HOME      GRONDVEST      DIEREN     COCREATIE     BOMEN     BLOG