HOME      GRONDVEST      DIEREN     COCREATIE     BOMEN     BLOG

HECTAREN DORP

Zou u in een hectarendorp willen wonen?
Dat is een dorp waarvan het grondoppervlak
is opgedeeld in hectaren.
Een hectare is 10.000 m2,
of 100 bij 100 meter.
Rondom elke hectare is een groene
‘levende’ omheining van bomen en struiken.

En op elke hectare leeft een gezin
en de daaropvolgende generaties.

 

FAMILIEDOMEIN
Zo’n hectare waarop een gezin leeft, wordt ook wel ‘familie-domein’ genoemd. Dit begrip is voor het eerst beschreven door de Russische auteur Vladimir Megre in zijn tiendelige boekenreeks. Deze is vanaf 1996 vertaald in méér dan 23 talen. Er zijn miljoenen exemplaren van verkocht.

HET AARDE HECTARE RASTER
Wat hebben we nodig voor het oprichten en functioneren van een hectarendorp? Allereerst zijn er een aantal richtlijnen geformuleerd, die er op gericht zijn om een samenleving te creëren in harmonie met de schepping. Deze hebben afstemming op het idee van oorsprong.

De reden hiervoor is dat dit ten goede komt voor de mensheid als geheel, en ook het dierenrijk, én onze planeet Aarde. Deze richtlijnen dienen dus ter bevordering van het welzijn van ons allen!

THE EARTH HECTARE GRID
Voornoemde richtlijnen zijn verder uitgewerkt middels de principes en richtlijnen van ‘The Earth Hectare Grid’, wat ‘Het Aarde Hectare Raster’ betekent.
De website www.earthhectaregrid.com  is grotendeels Engelstalig.

FLOWER OF LIFE VILLAGES
De hectaren-dorpen in Nederland die worden opgericht  met de richtlijnen van het Aarde Hectare Raster, krijgen het certificaat van ‘The Earth Hectare Grid’. Dat is het bijgaande logo met als onderschrift:
“FLOWER OF LIFE VILLAGES”. Maar over de Flower Of Life Villages later meer!


RICHTLIJNEN GRONDVEST
Op deze website hectarendorp.nl worden genoemde richtlijnen specifiek aangepast voor Nederland. Maar waar bestaan deze richtlijnen dan uit? Hieronder volgt een korte introductie van deze richtlijnen zodat u al een beetje een idee krijgt!

Hectarendorp Plattegrond

Een hectarendorp mag maximaal uit 150 hectaren bestaan. Bijgaand (hieronder voor mobiel), zie je een plattegrond van een hectarendorp met in totaal 127 hectaren.

Elk geel zeshoekig vlakje in dit ontwerp is één hectare. Maar waarom heeft elke hectare de vorm van een zeshoek? Door de zeshoekige vorm wordt het grondoppervlak maximaal benut.  De wit gekleurde zeshoekige vlakjes in het midden zijn de centrum-hectaren.

Een centrum van een hectarendorp mag maximaal 7% van het totale dorpskavel in beslag nemen. De hoofdwegen zijn de centrale toegangswegen (de lichtgele brede strepen). Deze  lopen bij dit ontwerp over een aantal hectaren heen. Daardoor is er in totaal plaats voor 98 familiedomeinen.

Rondom elke hectare dienen wegen en doorgangen gecreëerd te worden van minimaal 3 tot 4 meter breed. Deze noemen we hier de gangbare wegen, zoals hieronder afgebeeld.

De centrale toegangswegen zijn bij dit ontwerp breder dan de gangbare wegen. Op de plattegrond van het hectarendorp zijn de toegangswegen (de lichtgele strepen) in een stervorm aangelegd. Dat ontwerp gaat mee met de diagonalen van een regelmatige zeshoek.

In de wiskunde wordt een regelmatige zeshoek ook wel hexagoon genoemd. Hierbij zijn de zes zijden even lang en ook de hoeken zijn even groot. De buitenste hoeken vormen 120o graden en de binnenste  hoeken 60o graden.

Een hexagoon is een flexibele vorm die in een hexagonaal patroon veel variaties voor een layout biedt. Zo’n patroon komt ook veelvuldig in de natuur voor. Denk bijvoorbeeld maar aan een bijenkorf!

Men kan binnen een zeshoek een ruimte creëren in diverse geometrische vormen. Derhalve kan dit basisontwerp ook in de vorm van een hectare op allerlei manieren aangepast worden. Zo kan elke beheerder van een hectare een layout maken volgens de eigen voorkeuren.

De heer Lex Veelo (1944-2012) was de eerste in Nederland die een hectarendorp ontwierp waarvan alle individuele hectaren zijn gevormd in een zeshoek. Door deze rondom in een hexagonaal patroon te rangschikken, krijgt ook het gehele dorpskavel de vorm van een zeshoek. Maar deze is nu liggend van formaat.
Mr. Veelo ontwierp dit in het eerste decennium van deze 21e eeuw. Hij en zijn co-creatoren noemden het toen ‘Anastasiadorp’. Het schematische ontwerp voor een hectarendorp op deze website, is daar van afgeleid.

Groene en Blauwe Richtlijnen

Hier zie je een plattegrond van hetzelfde hectarendorp, maar nu schematisch ingevuld met bos en water. Dat is in de vorm gedaan van cirkels in diverse formaten.

De Groene Richtlijn
Volgens de groene richtlijn dient elke hectare een ‘levende’ groene omheining te hebben. Deze bestaat uit bomen en struiken. Dat is hier aangegeven middels de dunne groene omranding van elke hectare.

Daarnaast dient elke hectare voor een kwart uit bos te bestaan. Dat is weergegeven middels de grote- en kleine lichtgroene cirkels. De kleine lichtgroene cirkels geven een kwart hectare bos aan op één hectare, willekeurig geplaatst.

De grote lichtgroene cirkels zijn samengesteld uit drie kwart-hectaren. Deze zijn door de beheerders van drie hectaren aangrenzend aangelegd. Hierdoor ontstaat grotere bosvorming. Dat kan dus in totaal drievierde hectare aan bos zijn. In sommige situaties zelfs een hele hectare groot.

De keuze voor het soort bos is aan de beheerders van de hectaren. De samenstelling van het bos kan zowel uit fruit- en noten bomen bestaan, alsmede andere loofbomen. Een bos gevormd uit groenblijvende coniferen is ook een optie. Het is dan het beste om voor één en dezelfde soort conifeer te kiezen, bijvoorbeeld de Den.

De grote donkergroene cirkels zijn groene gebieden voor het dierenrijk (zowel voor veehouderij als dieren die vrij leven in de natuur).

De grote lichtgroene cirkel rondom een dorp is tevens bos, al dan niet gelardeerd met weiland of parken. Recent heeft Vladimir Megre gesuggereerd dat men rondom elk hectarendorp, maar liefst een strook van drie kilometer breed, aan bos kan aanplanten. Dat past op schaal niet hier op de plattegrond, maar is zeker ook een aanrader voor Nederland, aangezien de laatste decennia veels te veel bos is verdwenen.

De Blauwe Richtlijn
De blauwe richtlijn betreft de aanleg van een water-lichaam op elke hectare. Dat mogen er één of meerdere zijn. De grote- en kleine blauwe cirkels op de plattegrond zijn meertjes of vijvers. Hierbij zijn de grote cirkels tevens de samengestelde waterlichamen op een driehoekspunt van de betreffende drie hectaren. Er kunnen uiteraard ook slootjes door- of rondom het landgoed lopen. De aanleg van waterreservoirs en een zwembad zijn ook toegestaan.

DOEL

Deze website heeft als doel een hectarendorp op te richten, alsmede het delen van het gedachtengoed hieromtrent om het oprichten van meerdere hectarendorpen te stimuleren.
Om dat te bewerkstelligen is een standaard concept gecreëerd.
 

Anastasia

WIE DAN?

Maar… wie gaan dan dat dorp oprichten? Tja, dat hangt er van af. Zou je er willen wonen?
En zou je je hiervoor in willen zetten?
Zo ja: Samen kunnen we méér.

En er zijn reeds iniatieven in Nederland en ook wereldwijd!

NIEUW PROJECT

Het zou fantastisch zijn als een nieuw project tot stand komt. Waarbij ieder gezin een hectare grond ter beschikking heeft in een hectarendorp.

En dan ook nog eens belastingvrij en met erfopvolging.

Interesse? Lees dan verder!

Het Plan

Zou u graag een hectare grond willen beheren in de setting van een hectarendorp? Dan dient u dus aan grond te komen én aan mede-dorpsbewoners. Een hectarendorp richt je immers samen met anderen op!

Ideaal gesproken krijg je grond toegekend van een regulerende instantie. Zo is alle grond in Nederland bijvoorbeeld via het kadaster in kaart gebracht. Echter, een hectarendorp van 150 hectaren heeft zich tot op heden nog niet volledig gevormd. Wij bevinden ons dus in een overgangs situatie.

De Aanpak

Vandaar de vragen: Hoe organiseren wij ons? Waar willen wij wonen, en waar is er plaats? Kunnen wij sponsering krijgen voor ons plan? (bijvoorbeeld middels financiën, ruilarbeid, middelen, of schenking van grond).

Met behulp van een plattegrond kan je je intenties sneller kenbaar maken. Ook kan je aanpassingen op het ontwerp maken. Bijvoorbeeld beter gesitueerd in het betreffende gebied. Hiermee zou je vervolgens een afspraak met je gemeente kunnen maken. Of zou het helpen om het voor te leggen aan politici met een gerelateerde portefeuille? Of overleg met grondeigenaren? En zijn er nog andere wegen?

Een link van deze website mailen? Bijvoorbeeld gericht aan mensen waarvan je denkt dat zij hier belangstelling voor zouden kunnen hebben: https://hectarendorp.nl/

Op aanvraag kan je de plattegrond hier gepresenteerd per mail krijgen, zodat je deze uit kan printen op A4 formaat. (Dit kan op een kopieermachine vergroot worden tot A3). Je kan er dan zelf ook nog een presentatie omheen maken. En uiteraard kan je ook nog geheel je eigen ontwerp maken. Voel je vrij!

Doe Je Mee?

Zou je willen meewerken aan dit project? Er is nog steeds de wens voor het oprichten van een stichting. Bij meer belangstelling kan dat ook een vereniging worden. Uiteraard zijn sponsoren en adviseurs welkom.


Margreet Wilschut is de oprichter van
www.hectarendorp.nl en www.earthhectaregrid.com

Zij heeft haar HBO opleiding afgerond aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht als grafisch ontwerper. Margreet heeft ook in het buitenland gewoond: Zwitserland, Amerika en een kort verblijf in Singapore. Zij heeft meerdere jaren voor diverse organisaties als vrijwilliger gewerkt.

Last but not least is Margreet (schoon-)moeder, en oma van drie prachtige lieve kleinkinderen. Je kan meer over haar lezen op www.margreetotto.net.

Margreet Wilschut

Oprichter Earth Hectare Grid en Hectarendorp.nl

HOME      GRONDVEST      DIEREN     COCREATIE     BOMEN     BLOG