HOME      GRONDVEST      DIEREN     COCREATIE     BOMEN     BLOG

GROND RECHTEN DIEREN

22 FUNDAMENTELE RECHTEN VAN GEDOMESTICEERDE DIEREN

.

.

.

.

.

.

.

INTRODUCTIE

DIEREN RECHTEN
Op deze pagina worden de grondrechten van gedomesticeerde dieren gepresenteerd. Deze zijn vrij gegeven door Marieke de Vrij.
Voor meer informatie zie:
‘Ontstaan Grondrechten Dieren’

Deze dieren-rechten gelden in feite ook voor wilde dieren, want ze zijn universeel van aard.
Wanneer dieren geen gezonde habitat en een eigen territorium hebben, ontstaat onnodig lijden, en komt zelfs hun evolutie in gevaar. Wat daar aan te doen?

22 GRONDRECHTEN
Er zijn 22 grondrechten van gedomesticeerde dieren. Deze dierenrechten worden gehanteerd voor de hectarendorpen, en wie weet, ooit nog eens voor geheel Nederland, en Wereldwijd.


7 CATEGORIËN
De 22 grondrechten zijn onderverdeeld in 7 categoriën. Bij elke nieuwe categorie is een embleem geplaatst alsmede de afbeelding van één diersoort met specifieke informatie over de betreffende diersoort.

EMBLEEM FLOWER OF LIFE
Het embleem bevat een Flower Of Life patroon en wordt omringd door een krans. Een en ander is om het een officieel karakter te geven. Inclusief de kleuren koningsblauw en goud!

GRONDRECHTEN VAN GEDOMESTICEERDE DIEREN

“De rechten van dieren zijn essentieel
voor het herstel van
de intrinsieke waarde van het dier,
en het tot zijn recht laten komen
van wezenskenmerken.”

PRIMAIRE LEEF-OMSTANDIGHEDEN

- 1 -

Deze eerste categorie bevat een opsomming van alle rechten die behoren tot de primaire leefomstandigheden van gedomesticeerde dieren.

 Christa Merk Fotografie

….

Klik hieronder op de titel-balk (met pijltjes rechts voor openen en sluiten van het venster)
om meer over Paarden aan de weet te komen.

Paarden
PAARDEN

Wist je dat een paard visueel heel sterk ingesteld is? Zij zijn toeschouwend, en sterker nog, waar veel diersoorten een telepatisch vermogen hebben, zijn paarden zelfs beeldend telepathisch begaafd. Zo is een paard bijvoorbeeld in staat om visuele beelden te scheppen en telepathisch over te dragen aan zijn soortgenoten. En wanneer een paard gedomesticeerd is, kan deze dat ook doen bij zijn eigenaar. Dan dient die eigenaar dus wel over een sterk aanwakkerend beeldenrijk te beschikken waardoor hij het op kan pakken. Dus dat zal voor de meesten onder ons nog wel enige oefening vergen…

Ook hebben paarden een sterk reukvermogen, en zijn zij een verfijnd luisteraar. Mensen denken dan aan taal. Voor een paard gaat het veel verder als taal beluisteren. Een paard voelt achter de woorden en voelt het al voor er taal is.

Als je iemand bent die gedachteloos op een paard stapt, maar je bent vol vertrouwen en je hebt een bondje met het paard, omdat je het paard al langer kent dan hoef je nooit te herhalen wat vanzelfsprekend al vast ligt. Hij heeft het al verstaan, hij kent jouw uitstraling, hij kent je comfortzone in omgang met hem. Hij weet waar hij met jou aan toe is. Hij weet dat jij je grens gaat bepalen wanneer hij echt te eigenzinnig wordt. Doorsnee is in een dergelijk verhouding taal volstrekt overbodig. Je spreekt dan een ver gevorderde relatie tussen paard en eigenaar.

(meer tekst volgt)

1 – PRIMAIRE LEEFOMSTANDIGHEDEN

1.1
“HET RECHT OP GEZOND WATER EN VOEDSEL, DAT NATUUREIGEN ZELF GEVONDEN IS.” ©MdV 7

Dit recht houdt in dat dieren de mogelijkheid dienen te hebben om zélf water en voedsel te zoeken, en dat op een diereigen wijze tot zich te nemen.

Want dieren hebben behoefte aan het uiten van het éígen zoekgedrag wat zij van nature hebben, naar vers water en natuurlijke voedselbronnen. Dat verdient de toegang tot kwalitatief goed (zuiver) water en voedsel. Dit is derhalve vrij van verontreinigingen, en bevat bij voorkeur regionaal verbouwde voedergewassen.

Waarom dit recht blijkbaar niet vanzelfsprekend is voor de omgang van mensen met dieren? Zie de toelichting hieronder door op het balkje te klikken (met pijltjes aan de rechterkant voor openen en sluiten van venster).

TOELICHTING 1.1 Kunstmatig Voeren

Toelichting bij 1.1

VET- & EIWITRIJK 

Dieren die ter consumptie worden gehouden dienen vaak te eten wat hen aangeboden of opgedrongen wordt, om zo snel als dat kan te groeien. En dit voer is niet altijd wat ze lekker vinden. Of waar ze van nature van houden! Ze krijgen bijvoorbeeld voer voorgeschoteld waar ze zo dik mogelijk van worden. Of eiwitrijk, waardoor de melkproductie kan blijven stromen. 

VOEDERBROKKEN

Op de meeste bedrijven krijgen fokzeugen (moeder varkens) tweemaal daags voederbrokken. Deze hebben ze in ongeveer vijf tot tien minuten verorberd. De voeding voldoet wel aan de  (minimale) nutritionele behoefte, maar is mede veroorzaker van een zeer beperkt verzadigingsgevoel, zodat de varkens makkelijk vetgemest kunnen worden, want dan blijven ze eten (tot ze een soort gigantische rolmopsen zijn geworden), en tot het veelvuldig optreden van stereotiep gedrag, en zelfs vormen van volledige apathie.

KIPPEN

Bij kippen en met name bij vleeskuikens wordt misbruik gemaakt van het geen maat kunnen houden bij het eten (door een ontregelde hypothalamus). Hierdoor komt de krop te vol te zitten en wordt de luchtpijp deels dichtgedrukt en lijdt het dier aan chronisch zuurstofgebrek. 

Daardoor deze voedermethoden missen bijvoorbeeld koeien, varkens en kippen, hun eigen zoekgedrag naar natuurlijk zelf gevonden voedsel. Maar ook voor huisdieren geldt dit in feite. Zij krijgen voer uit een blikje of kartonnen verpakking.

Soms worden dieren er ook mee behept, dat ze dierlijk voedsel moeten nuttigen terwijl dat niet in hun aard ligt om dat te doen. Dat zit meestal verwerkt in het voer. Bijvoorbeeld beenderenmeel tussen voedsel voor herbivoren en grazers.

1.2
“HET RECHT OP HET ZELF OP NATUURLIJKE WIJZE INNEMEN VAN WATER EN VOEDSEL.” ©MdV11

Waar het bij het vorige recht gaat om het zélf zoeken en vinden van water en voedsel, zoals dieren dat zouden doen als ze vrij in de natuur leven, gaat het bij dit recht om het zélf innemen van water en voedsel.

Zie de toelichting bij dierenrecht 1.2 door op het balkje hieronder te klikken (met pijltjes aan de rechterkant voor openen en sluiten van venster).

TOELICHTING 1.2 VOEDERMETHODE

Vetmesten

Een bekend voorbeeld van vroeger, hoe het niet moet, is hoe ganzen worden gevoed middels een trechter, om hen vet te mesten voor ganzenpaté. Doordat het kopje omhoog wordt gehouden, en in de onder dwang geopende snavel, een trechter is geplaatst, wordt de vloeibare voeding via de trechter in de keel gegoten. Daardoor kan de gans niet anders dan slikken. Tegenwoordig is deze methode in Frankrijk verboden. Maar de dieren worden evengoed nog wel vetgemest, zij het in mindere mate. Dus die ganzenpaté zal als delicatesse nog steeds best lekker smaken. Maar dat vetmesten geheel tegen de natuur van het dier is, is vanzelfsprekend. Is het écht wel zo lekker? 

1.3
“HET RECHT OP BESCHUTTING, INDIEN HET DIER DIT BEHOEFT VOOR ZIJN CONSTITUTIE, TER OVERLEVING VAN WINTERTIJDEN OF BARRE WEERSINVLOEDEN.” ©MdV9

Het recht op beschutting ter overleving van barre weersinvloeden zoals regen, winterse kou en zomerse straling en hitte. Tegenwoordig, en wanneer dat haalbaar is gegeven de omstandigheden, omvat het ’ter overleving’ ook het evacueren van dieren uit gebieden waar de habitat bedreigd wordt, zoals bij overstromingen en bosbranden.

Deze pas geschoren schapen stonden te schuilen voor de regen. Dit was nog te toen voor ze, alhoewel niet plaats voor allemaal. En dan te bedenken dat veel weilanden in Nederland geen bomen of schuurtjes hebben om onder te schuilen. Dan zie je vaak koeien met de kont tegen de wind in staan, want die houden absoluut niet van striemende regen!

TOELICHTING 1.3 (Volgt nog)

Toelichting bij 1.3

TEKST

volgt

 

Deze trotse haan ging er eens even mooi voor poseren. Met op de achtergrond in zijn gevolg drie kippedames in een appelboomgaard.

1.4

“HET RECHT OP EEN PASSENDE EN COMFORTABELE ONDERGROND QUA OPPERVLAKTE EN GRONDSTRUCTUUR, AFGESTEMD OP IDENTITEIT, LEEFWIJZE EN LICHAAMSBOUW, OPDAT HOEVEN- EN POTENSTRUCTUUR GEZOND BLIJVEN.” ©MdV10

Het recht op een passende ondergrond ter voorkoming van degeneratieverschijnselen, poot-, hoef- en klauwproblemen

TOELICHTING 1.4

Toelichting bij 1.4

‘POOT-HOEF- EN KLAUWPROBLEMEN’

Wat Marieke de Vrij vooral ziet is dat de hoef, zoals die bij veel productie-dieren op de grond staat, heel erg aan degeneratie lijdt. Bijvoorbeeld alle dieren die op metalen roosters staan, dat is niet in orde. Door deze degeneratie wordt de identiteit van het dier wezenlijk aangetast. (Bedenk zelf maar, het volledige gewicht van het dier rust op de hoeven, en vaak is er geen ruimte in de stallen voor de dieren om te gaan liggen. Bovendien is er ook geen gronding met de Aarde, wat van belang is voor de natuurlijke electromagnetische energiestroom).

Ook voor bijvoorbeeld kippen die op een betonnen ondergrond staan, of ook op een rooster, deze missen dat ze te weinig hun nagels kunnen scherpen aan natuurlijk materiaal. Er is te weinig kiezelgesteente in de buurt waarop ze kunnen lopen, met als gevolg dat de nagels gaan ronden en ook een benauwde druk voor henzelf doet afgeven aan hun manier van staan. Het voelt niet.

Tevens ontstaan in de pluimveesector onder andere pootbreuken en degeneratie verschijnselen van het ras, vanwege overmatige vervetting, met name bij vleeskuikens. Ook in de varkenshouderij is sprake van pootgebreken.

Schrijnend is wat met de fokzeugen gebeurt. Deze moeten verblijven in te krappe ligboxen en worden  geforceerd tot een te hoge biggenproductie (gemiddeld twee maal per jaar tien biggen).

Hieroor wordt ook bij 8% van de dieren kreupelheid gesignaleerd en bij 86% van de dieren klauwlesies. In zijn algemeenheid wordt de kans op pootgebreken nog eens versterkt door roostervloeren en glibberige betonvloeren.

1.5
“HET RECHT OP EEN NATUURLIJKE LEEFWIJZE IN VERBONDENHEID MET HET NATUURLIJKE DAG- EN NACHTRITME, EN DE KOSMISCHE CYCLI VAN SEIZOENEN.” ©MdV 8

Het recht op een leefwijze overeenkomstig met de cycli der natuur.

TOELICHTING 1.5

Toelichting bij 1.5

NORMAAL DAGLICHT

In veel stallen brandt ‘s nachts kunstlicht. Honderden miljoenen dieren waaronder kippen, verblijven dag en nacht in hokken en stallen. Daarin is normaal daglicht niet tot minimaal aanwezig. En daardoor moeten de dieren altijd, of grotendeels bij kunstlicht verblijven.
Ook is de voor de wet verplichte lichtsterkte bij de varkenshouderij zeer laag, en in de stallen op dierhoogte 12 lux.

Het is dus van belang om het natuurlijk daglicht terug te brengen in de huisvesting van dieren. Staldieren bijvoorbeeld, gedijen veel beter in stallen waarin ramen aanwezig zijn. Zij kunnen langzaam aan wennen aan de wisseling van de dag met de nacht door de schemerfase. En een legkip legt graag haar ei op een rustig donker plekje.

SCHEMERFASE

Het beleven van de schemerfase is overigens heel belangrijk voor dieren. In stallen en legbatterijen wordt het licht in één keer aangedaan en gedoofd, zodat er geen natuurlijke overgang is met een schemerfase. Dat is heel belangrijk voor dieren, een schemerfase, daar hebben ze een heel specifiek eigen diergedrag op.

BUITEN VERTOEVEN

Bij de intensieve veeteelt zien we soms ook dat bijvoorbeeld koeien, langdurig worden binnengehouden, soms zelfs permanent, ondanks acceptabele weers-omstandigheden buiten, waarin het goed mogelijk zou zijn om overdag enige tijd of langdurig buiten te vertoeven.

En wist je dat koeien helemaal opleven als ze ’s nachts naar de sterrenhemel kunnen kijken? Of als de maan schijnt, daar dromen ze helemaal bij weg. Zolang als de temperaturen boven nul blijven en er niet al te veel wind staat of het langdurig regent (als er buiten geen beschutting is), doe je ze daar een groot genoegen mee.

Het zou hun weerbaarheid verhogen en hun constitutie versterken als de dieren ook in winter omstandigheden regelmatig gelucht zouden worden.

Het belang van het doormaken van schemerlicht, zowel bij zonsopgang als zonsondergang, is heel belangrijk voor het ervaren van de dag- en nachtcycli, en verbindt de dieren ook met de kosmische cycli der seizoenen.

SOCIAAL-EMOTIONELE BEHOEFTEN

- 2 -

Deze tweede categorie bevat een opsomming van alle rechten die behoren tot de sociaal-emotionele behoeften van gedomesticeerde dieren.

Klik hieronder op de titel-balk (met pijltjes rechts voor openen en sluiten van het venster)
om meer over Huisdieren aan de weet te komen.

Huisdieren
HUISDIEREN

Ten eerste de aanbeveling dat wanneer je huisdieren houdt, maar het geldt in feite ook voor paarden of een geit of een schaap, als je voor een dier wilt gaan zorgen, zorg dat je meer als één van een soort bij elkaar hebt. Dus het liefst twee katten in plaats van één kat. Twee honden van het zelfde soort dan één hond etcetera, zodat ze een gelijke bij zich hebben!

Dan is het belangrijk ze de ruimte te geven voor wat ze nodig hebben in hun bewegingsritme, om daar in een behoorlijke mate in tegemoet te komen.

Met name dieren, waarvan een sterk aanpassingsgedrag verwacht wordt, zijn veelal te moe van de aanpassingen die ze dienen te maken om voor de mens behoorlijk te heten. Dat maakt dat op een dieper niveau vereenzaming plaats vindt. Dieren hebben vooral behoefte aan een ‘uitgestrekt’ bestaan.

‘Uitgestrekt’ wil hier zeggen: leefruimte. Geef je dier dus ook de nodige loopruimte, zodat ze aan hun behoefte aan beweging tegemoet kunnen komen. Dit geldt in het bijzonder voor konijnen en cavia’s, die in het wild over een enorm terrein kunnen beschikken. Meestal zitten die diertjes hun hele leven lang in een veel te klein kooitje en gaan aan verveling en eentonigheid ten onder.

Katten en poezen (in zijn algemeen katten), zijn echt ideale huisdieren! (Als je er van houdt hè). Het is op zich wel interessant om deze eigenzinnige wezens eens van een spirituele kant te bekijken. Wanneer Marieke de Vrij zich afstemt op de kat, dan kan zij deze invoelen en krijgt ze ook beelden te zien.

Katten voelen dus wanneer er ergens een disbalans is, en ook wanneer er helende energieën zijn. Als ze spinnen hebben ze een bepaalde vibratie in hun lijf waarmee ze weldadige energieën uitstralen en daarmee ongenoegens in de persoon waarbij ze op schoot zitten, neutraliseren.

Dan heb je ook aanhalige poezen die leggen hun voorpootjes soms op je schouders, hun achterpootjes staan op je bovenbenen, ze rekken zich uit en vleien met die beweging hun hele lichaam over alle je chakra’s heen. En daarmee drukken ze geruststelling uit!

Zo aandoenlijk! Vermoedelijk voelen ze, als ze dit doen, dat je chakra’s niet goed in balans zijn en gaan er dan zo voorliggen, zodat deze weer gelijkmatiger gaan functioneren.

Het volgende beeld is, dat katten heel graag bij de voeten, of bij de buikholte van mensen liggen te slapen. Het aardige is, dat ze dat ook bij zichzelf doen. Ze versterken daarmee hun eigen energieveld. Indirect herbalanceren ze daarmee ook degene bij wie ze liggen, omdat ze, doordat ze in het bekkengebied liggen, zo meer de grondtonen in de frequentie van ons aurasysteem aanbrengen. Doordat zij die grondtonen dieper in ons opwekken, ademen wij dieper door en doordat wij dieper doorademen versterkt dat hun elektrische veld. Zo zijn we allebei gelukkig!

Katten hebben overigens ook een bepaald normbesef van fatsoen. Als ze dus een muisje gedood hebben dan willen ze dat eigenlijk aanbieden zodat wij het op kunnen ruimen.

Ze kunnen een muis overigens ook wel als speeltje zien, en zijn echter met het lijden van de muis wat minder begaan. Wellicht is dit toch het beoefenen van de vaardigheid van het jagen van de kat? Omdat alhoewel hij doorgaans door mensen gevoed wordt, het jachtinstinct toch als overlevingsdrift in de kat aanwezig blijft.

2 – SOCIAAL-EMOTIONELE BEHOEFTEN

2.1
“HET RECHTMATIG ZICHZELF AANWEZIG WETEN OP AARDE, EN ZICH DAARMEE GOED TE WETEN.” ©MdV 1

Met andere woorden, de dieren mogen er zijn en zichzelf zijn! Maar helaas is het recht van genoemde sociaal-emotionele behoeften bij gedomesticeerde dieren niet altijd vanzelfsprekend. En dat geldt ook in toenemende mate voor de wilde dieren. En dat alles door toedoen van de mens!

Het doorgeven van De Grondrechten Van Gedomesticeerde Dieren, is derhalve essentiëel. Want deze zijn er voor om de intrinsieke waarde van het dier te herstellen en zo zijn positie en taak hier op aarde weer dierwaardig te laten zijn!

2 – SOCIAAL-EMOTIONELE BEHOEFTEN

2.2
“HET RECHT OM BINNEN DE OMGANG MET SOORTGENOTEN, WAAR STRICT SOORT-SPECIFIEKE NORMEN GEHANTEERD WORDEN, DE EIGEN RECHTEN TE VERKENNEN.” ©MdV3

Dit recht betreft ondermeer de van nature ontstane groepsgrootte, de onderlinge herkenning en hun natuurlijke ordening.

Denk aan de rollen van elk specifiek dier in een kudde. Ook geldt het belang van het laten leven van oudere dieren omdat deze een voorbeeldfunctie hebben voor de jonge dieren.

TOELICHTING 2.2

En dicht opeengepakt in stallen of legbatterijen hebben dieren bijvoorbeeld geen mogelijkheid tot rituele bewegingen. Zoals de rituelen tussen mannetjesdieren ter bevestiging van leiderschap. Een ander voorbeeld is paring-dansen, waarbij de dieren zélf de eigen partner kiezen.

Dit is een partner-selectie overeenkomstig de wetten der natuur. Door interferentie van mensen worden mannelijke en vrouwelijke ‘consumptie’dieren uitsluitend op productieniveau nog met elkaar in contact gebracht. Zoals kunstmatige inseminatie bij koeien.

Deze happy kip  kiss (één van de drie dames behorende bij de reeds eerder afgebeelde haan), scharrelt fijn in het zachte gras, en pikt hier en daar wat wormen. Ook een grintpad, zand of kiezelgesteente hoort bij een ideale bodem voor kippen.

2.3
“HET RECHT OM ZICH BINNEN ZIJN EIGEN GEMEENSCHAP OPGENOMEN EN GOED TE VOELEN” ©MdV4

Alle dieren hebben het recht om met soortgenoten te leven in een eigen gemeenschap, maar ook samengaand met andere diersoorten. Bijvoorbeeld binnen een bedrijf kunnen gerust meerdere diersoorten met elkaar gedijen, en bevordert zelfs het welzijn. Wel is het belangrijk om van elke soort altijd twee of méér te houden.  

TOELICHTING 2.4
TELEPATISCH CONTACT


Hoe kan een dier dan aarden in overeenstemming met het eigen wezen, en de eigen identiteit op een dierwezenlijke wijze vormgeven? Dan dienen er om te beginnen geen
blokkerende invloeden aanwezig te zijn die het telepathische contact van dieren in de weg staan.

Maar wist je al hoe dieren telepatisch contact beleven? Telepathisch contact vindt onder meer plaats doordat dieren beelden in hun geest creëren. Deze worden door soortgenoten opgenomen. Bijvoorbeeld beelden van voer, van water, van paringsgedrag, enzovoort.

Als echter in de omgeving heel veel overstemmende geluiden actief zijn, raakt het dier emotioneel verdoofd. Het keert in zichzelf. Het raakt innerlijk uitgeput. Daardoor kan het zichzelf innerlijk niet meer verstaan. Het dier kan dat niet meer doen binnen zijn wezenskenmerken. Het kan dan niet meer aanvoelend naar andere dieren openstaan.

Bijvoorbeeld als je in een legbatterij tienduizenden kippen in hokken hebt op één plaats, opeengestapeld in kooien, in een oorverdovend gekrakeel, dat voornamelijk uit nood voortkomt, dan is er géén onderlinge gezonde communicatie meer.

HELE HOORNEN

Ook het onthoornen van dieren, zoals bij koeien en geiten, veroorzaakt een verstoring van de telepatische vermogens, en daarmee de leefsituatie. Hoornen voor een dier zijn als het ware ’telepathische radarsystemen’. Als je een dier onthoornd verbreek je ook een stuk van zijn telepathisch kosmisch contact. Dus het is niet vrijblijvend voor een dier om onthoornd te worden.

Onthoornen maakt de dieren ook willoos. Ze zijn daardoor minder gericht op het gebied van wezenlijk uitgaan. Dan hebben we het dus over een diepere wil. Mensen hebben een eigen wil, en een wil corresponderend aan een wezenlijke opdracht. Maar ingebed in hun evolutie is er ook een wezenlijke opdracht in het dier.

Een voorbeeld daarvan is dat zij met hun soortgenoten in contact zijn. En ook met alle elementen om hen heen. Maar door het onthoornen is het alsof er iets in die wil, om daarmee in een goede verbinding te zijn, onderbroken wordt, in het sensitief aanvoelen van anderen en hun omgeving.

Dierenliefhebbers nemen meestal maar één dier.
Één paard of pony, één poes, of één hond, of één konijn in een hok. Als een poes, of hond in het vrije veld of op de straat loopt zal die zeker soortgenoten ontmoeten en daardoor ook herkenning. Maar dat ene paard, of die ene ezel die nooit een soortgenoot ontmoet, die kan zich alleen maar identificeren met mensen. En dat komt de dierenliefde van de kant van de mens dan wel ten goede, want de band wordt steeds inniger, maar wat doet het met de identiteit van een dier als het nooit een soortgenoot ontmoet?

2.4
“HET RECHT OP EEN ZODANIGE LEEFSITUATIE DAT HET TELEPATISCH CONTACT VAN DIEREN ONDERLING NIET OVERSTEMD EN VERSTOORD WORDT.” ©MdV 5

Bijvoorbeeld, wanneer een dier in een omgeving verkeert waarin overstemmende geluiden zijn van allerlei aard, kan het dier onvoldoende tot geen telepathisch contact onderhouden met zijn soortgenoten.

TOELICHTING 2.4
TELEPATISCH CONTACT


Hoe kan een dier dan aarden in overeenstemming met het eigen wezen, en de eigen identiteit op een dierwezenlijke wijze vormgeven? Dan dienen er om te beginnen geen
blokkerende invloeden aanwezig te zijn die het telepathische contact van dieren in de weg staan.

Maar wist je al hoe dieren telepatisch contact beleven? Telepathisch contact vindt onder meer plaats doordat dieren beelden in hun geest creëren. Deze worden door soortgenoten opgenomen. Bijvoorbeeld beelden van voer, van water, van paringsgedrag, enzovoort.

Als echter in de omgeving heel veel overstemmende geluiden actief zijn, raakt het dier emotioneel verdoofd. Het keert in zichzelf. Het raakt innerlijk uitgeput. Daardoor kan het zichzelf innerlijk niet meer verstaan. Het dier kan dat niet meer doen binnen zijn wezenskenmerken. Het kan dan niet meer aanvoelend naar andere dieren openstaan.

Bijvoorbeeld als je in een legbatterij tienduizenden kippen in hokken hebt op één plaats, opeengestapeld in kooien, in een oorverdovend gekrakeel, dat voornamelijk uit nood voortkomt, dan is er géén onderlinge gezonde communicatie meer.

HELE HOORNEN

Ook het onthoornen van dieren, zoals bij koeien en geiten, veroorzaakt een verstoring van de telepatische vermogens, en daarmee de leefsituatie. Hoornen voor een dier zijn als het ware ’telepathische radarsystemen’. Als je een dier onthoornd verbreek je ook een stuk van zijn telepathisch kosmisch contact. Dus het is niet vrijblijvend voor een dier om onthoornd te worden.

Onthoornen maakt de dieren ook willoos. Ze zijn daardoor minder gericht op het gebied van wezenlijk uitgaan. Dan hebben we het dus over een diepere wil. Mensen hebben een eigen wil, en een wil corresponderend aan een wezenlijke opdracht. Maar ingebed in hun evolutie is er ook een wezenlijke opdracht in het dier.

Een voorbeeld daarvan is dat zij met hun soortgenoten in contact zijn. En ook met alle elementen om hen heen. Maar door het onthoornen is het alsof er iets in die wil, om daarmee in een goede verbinding te zijn, onderbroken wordt, in het sensitief aanvoelen van anderen en hun omgeving.

2.5
“HET RECHT OM ZIJN OF HAAR EIGEN NAGESLACHT TE KOESTEREN EN TE BEMINNEN OP EEN LIJFELIJK GEAARDE WIJZE, WAARDOOR HET DIER DAT GEBOREN IS, ZIJN BESTAANSRECHT KAN ERKENNEN EN SOORT-IDENTITEIT KAN ONTWIKKELEN, GEDURENDE DE TIJD DIE HET JONGE DIER HIERVOOR NODIG HEEFT.” ©MdV16

EVENWICHTIG VOORTLEVEN

Wil het dier overeenkomstig zijn aard en identiteit op een gezonde evenwichtige wijze voortleven en een goed nageslacht voortbrengen, dan is het van wezenlijk belang dat het na de geboorte gekoesterd en bemind kan worden door zijn ouders c.q. het moederdier. Vanuit de menselijke productiedrang wordt dit honderden miljoenen dieren in Nederland ontzegd.

Vanuit het belang van het dier gezien is het  belangrijk dat jonge dieren een gerede periode bij hun moeder of beide ouders, of in de gemeenschap van hun soortgenoten verblijven. Als je nooit een groepszin ontwikkeld hebt of een familiezin, dan loop je altijd met een soort heimwee rond. Dan heb je niet geleerd je te verbinden met je soortgenoten. Dat is ook zo bij mensen.

TOELICHTING 2.5. Vervolg 1

Dus niet alleen mensen, maar ook dieren hebben het recht de eigen jongen, het eigen nageslacht, te koesteren en te beminnen op een lijfelijk geaarde wijze.

Daardoor kan het dier wat geboren is zijn bestaansrecht erkennen. Dat geldt voor alle diersoorten! Logisch, zou je denken. Maar gebeurt dat ook altijd?

Hoe gaat het bijvoorbeeld met een kuikentje dat in een broedmachine uitgebroed wordt? Die lijdt vanaf aanvang al aan identiteits verlies.

Bovendien halen consumptiedieren gemiddeld vaak niet meer dan één zevende (sommigen zeggen één zesde) van de leeftijd die ze kunnen leven.

Dus wij grijpen dermate in, in de dierrassen, dat ze niet weten wat ouderdom is, niet wat middelbare leeftijd is en weinig dieren zelfs hun jeugd ervaren.

Dit heeft als gevolg dat er onvoldoende inlevings vermogen bestaat op het niveau van alle leeftijds categorieën die voor het dier haalbaar zijn.

Daarnaast kunnen versterkte degeneratie en de langdurig doorwerkende gevolgen van inteelt, onvoldoende door mensen (en consumenten) waargenomen worden.

Heb je er bijvoorbeeld wel eens over nagedacht waarom er alleen maar koeien in de Hollandse weiden staan te grazen? En dan koeien als zijnde de ‘dames’. Maar waar zijn de ‘heren’, oftewel de stieren?

Nou, de meeste mannetjes kalveren worden doorgaans binnen één dag na hun geboorte, of twee à drie weken er na, bij de moederkoe weggehaald. Deze kalveren worden in de intensieve veehouderij vetgemest (maar niet met hun moedermelk), en na gemiddeld 3 maanden geslacht voor kalfsvlees. Bestond deze praktijk niet, dan hadden de kalveren kunnen uitgroeien tot volwassen stieren, welke zo’n 17 tot 18 jaar kunnen worden.

Huh?

Dus er is in zekere zin een collectieve sterfte van mannelijke dieren in Nederland gaande wat de consumptiedieren betreft (ook wat betreft de baby-kuikens van kippen, in het bijzonder dus alle haantjes, en bijna alle mannelijke baby geitjes).

En wat heeft het nog meer voor implicaties voor de kalfjes van koeien? Zij krijgen tijdens hun korte toegestane levensduur dus vaak geen moedermelk maar alternatief voer, en lijden daardoor aan bloedarmoede. Heel simpel, een baby heeft nu eenmaal melk nodig. Door de bloedarmoede voelt het kalf zich heel lamlendig en verzwakt. Bovendien kunnen door het vroege weghalen bij de moederkoe, de kalveren ook hun identiteit niet opbouwen.

Het weghalen van de kalfjes levert dus een afschuwelijke zijnstoestand op, zowel voor de kalfjes als de koe. Maar hun vlees en zuivel smaakt de mensen goed! We zien het echter liever zoals op bovenstaand plaatje.  Betekent dit dan dat mensen helemaal geen melk meer mogen drinken?

Nee dat niet. Een koe is graag bereid iets meer melk af te staan voor de mens in de periode dat de kalveren gezoogd worden. Daarna echter verdient de moederkoe rust, en mogen de kalveren hun eigen leven leiden, inclusief de stiertjes! Wij zouden dus bijvoorbeeld onze beperkte zuivelprodukten kunnen bewaren voor de laatste fase van de winter, wanneer er geen verse lokale producten meer voorradig zijn en wij wat extra energie kunnen gebruiken. Zuivel is immers krachtige voeding!


Daarnaast zijn er ook alternatieven voor de zomermaanden. Koffie met soja- of haver’melk’ is ook lekker! In heel veel horecagelegenheden kan je daar bijvoorbeeld al om vragen en wordt het zó geserveerd!

Verminderde zuivelconsumptie door ons edele mensen, heeft uiteraard ook implicaties voor de intensieve veehouderij. Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn dat de inkomsten van boeren het zelfde blijven ondanks verminderde productie van hun koeien. En dat alle investeringen in de intensieve veehouderij die reeds zijn gedaan, worden gecompenseerd door de overheid. En dat er ook compensaties komen voor boeren die biologisch hun dieren willen houden. Dat dient beloond te worden op alle fronten! Wij mogen per slot van rekening allemaal goed  gedijen. En fout politiek beleid, dient gecorrigeerd te worden.

Het is overigens ook van belang, om nog even stil te staan bij de consequenties voor de moederkoe. Zie Toelichting 2.4 Vervolg 2

TOELICHTING 2.5. Vervolg 2

Vaak ontstaan er tepelontstekingen bij de moederkoe na het weghalen van de kalfjes. Volgens Marieke de Vrij rouwt de koe om het weghalen van haar kalf en blijft telepathisch maandenlang verbonden met het kalf.
Zo ervaart de koe ook dat haar kalveren worden vetgemest en hoe dezen zich heel onbehaaglijk voelen (ijzertekort, broze botten, geen ouder die voor hen zorgt).

De moederkoe is al die tijd telepathisch op de hoogte hoe het met haar kalf gaat en het is geen wonder dat ze lijdt aan tepelontsteking. En de boer mag geen penicilline gebruiken om die tepelontstekingen te weren, want dat mag niet in de melk teruggevonden worden.

Het beste voor een koe is om het kalf bij zich te houden tot het kalf in de koppigheids periode komt. Dat is ongeveer tussen de vijf en acht maanden. Als je dan het kalf van de koe scheidt door het in een naastgelegen weiland te zetten, dan hebben ze nog contact met elkaar, zonder dat ze nog echt bij elkaar zijn. Dat gaat goed.

En de fase daarna is dat je ze definitief uit elkaar haalt. Dat geeft het minste lijden. Vier dagen bij elkaar laten blijven is erg weinig, want de eerste hechting heeft dan al plaats gevonden, maar het ligt anders als het kalf weg gaat in de koppigheidsperiode.

Dat gebeurt gelukkig al in de biologisch-dynamische veehouderij in ons land. Daar blijven de kalveren toch echt maandenlang bij de moederkoe. En veel ‘reguliere’ boeren willen ook overstappen op dit concept, of doen dat zelfs al.

VARKENS BIGGETJES

Ook varkens biggetjes worden helaas te jong weggehaald. Zij worden na 3 tot 4 weken ‘gespeend’ zoals dat heet, dus van de moederzeug weggehaald, wat bij een natuurlijk proces tot 10 weken zou zijn.
En doordat de biggen op veel te jonge leeftijd over moeten gaan naar vast voer, leidt dat bovendien tot grote verstoring van hun maagdarmstelsel.

De biggen krijgen o.a. last van ‘speendiarree’. Door middel van antibiotica, groei- bevorderaars en zink- en koperproducten, worden deze symptomen bestreden. Dit heeft weer gevolgen voor de volksgezondheid.

DE FOKZEUG

Maar hiermee zijn we er nog niet. Want een ander voorbeeld is ook de fokzeug. Door de wijze waarop er met deze moedervarkens wordt omgesprongen, zijn de dieren binnen 2  tot 2-1/2 jaar ‘opgebrand’. Maar daarna worden ze gewoon vervangen door weer ‘verse’ fokzeugen. De geschatte levensduur voor varkens is echter onder natuurlijke omstandigheden zo’n 12 tot 15 jaar.

Het is bekend dat bij zeugen die in familie verband zijn opgegroeid minder biggetjes worden doodgedrukt.

En we zijn nog steeds niet aan het einde van dit betoog.

DE KIP VERSNIPPERAAR

Een kip kan normaliter ongeveer 7 jaar oud worden. Maar ook hier verdwijnen veel mannetjes-kuikens, oftewel de haantjes, direct nadat ze zijn uitgebroed, door de (hout-)versnipperaar, ook wel hakselaar genoemd. Dit zijn meerdere vlijmscherpe messen die in heel korte tijd gehakt maken van het jonge leven. En dat zegt dus iets over het onderbewustzijn in Nederland, dat dat hier plaatsvindt.

Dit alles is collectief gaande met verschillende diersoorten. Het gaat om honderden-duizenden dieren op jaar basis.
Wij kunnen ons afvragen: Wat is er in mensen actief, waardoor dit kan bestaan? Want we zijn een geciviliseerd land ogenschijnlijk. Hoe is het dan mogelijk dat juist in een land als Nederland zo massaal dierenrechten geschonden worden?

Bij kippen veronderstelt men dat pikken en kannibalisme minder voorkomt als een kuiken het sociale gedrag van de hen kan imiteren. 

2.6
“HET RECHT OM OP SOORTSPECIFIEKE WIJZE TOT ROUWVERWERKING TE KOMEN BIJ HET VERLIES VAN NAGESLACHT, ZOALS BIJ MISGEBOORTE, STERFTE, WEGHALING, EN BIJ IEDERE ANDERE VORM VAN ROUW, WAARONDER VERLIES VAN PARTNER OF SOORTGENOTEN.” ©MdV17

Het recht op soort specifieke rouwverwerking bij verlies van nageslacht, partner en soortgenoten en bij het weghalen van nakomelingen.

TOELICHTING 2.6

Dat dieren ook kunnen rouwen wordt zelden bij stilgestaan. Om die reden scheiden we dan ook op ruwe wijze de kalfjes van de koeien, bijna direct na hun geboorte. De enige rouwverwerking die een moederkoe krijgt is het dagenlang en tevergeefs roepen in de wei om haar kalf.

Overigens is vaak waargenomen en dus bekend, dat binnen verschillende diersoorten eigen specifieke rouwuitingen bestaan.

WEGHALEN PASGEBORENEN?

Op dit moment worden dus op grote schaal en op grove wijze pasgeboren dieren en jonge dieren bij de ouders weggehaald. En dit gebeurt dus ook zonder ruimte voor rouwverwerking voor de achter blijvende dieren. Zowel voor het jong als voor de ouders heeft dit wezenlijke gevolgen voor de gezondheid en identiteit van de soort.

De familie- en groepsverbanden worden oneigenlijk en onnatuurlijk doorbroken, zoals bij varkens, die van nature in familiegroepen leven. Daarnaast bestaat de collectieve rouw omtrent vervroegd levensverlies.

De vraag die wij mensen onszelf zouden kunnen stellen is hoe ethisch verantwoord het is om pasgeborenen bij de moeder weg te halen, en ook nog eens het gros van de pasgeboren mannetjes te slachten? (ongeacht welke diersoort).

2.7
“HET RECHT ZICH TE VERLUSTIGEN VANUIT SPEELGENOT.” ©MdV 6

TOELICHTING

Toelichting bij 2.7

Het recht te genieten vanuit speelgenot, omvat de beleving van zelfgenoegen, in relatie tot zichzelf en soortgenoten, ondermeer door het ervaren van zintuiglijke prikkeling, en het opdoen van fijne zintuiglijke waarnemingen.

In deze gaat het om het prikkelen van de zintuigen vanuit een aangename ervaring, waardoor het dier zelfgenoegen ervaart in relatie tot zichzelf en anderen.

STERRENHEMEL

Zo vinden varkens bijvoorbeeld modderbaden heerlijk, koeien kunnen ’s nachts intens genietend naar de sterrenhemel kijken, en kippen houden van stofbaden.

TOELICHTING 2.7 (Tekst volgt)
l

l

BEHOUD GEZONDHEID

- 3 -

Deze derde categorie bevat een opsomming van alle rechten die behoren tot het behoud van gezondheid van gedomesticeerde dieren.

Klik hieronder op de titel-balk om meer over Varkens aan de weet te komen.

Varkens

Wist je dat het varken van nature zeer sensitief is afgestemd? Zij willen vanuit graagte met andere dieren in contact komen. Zij zijn speellustig van aard, en weten zichzelf graag gezien! Zij kunnen zich binnen de natuurelementen ook heel uitgelaten voelen, en zelfbescherming is hen vreemd. Dat is behalve wanneer zij hier door dieronwaardig handelen van de mens toe worden gedwongen. 

Want een varken is een dier dat van nature niet in verdediging functioneert. Voordat een dier als dit vanuit defence reageert, is er heel wat aan de hand. Want het is geen type kemphaan, maar een heel zachtmoedig dier. Die houdt gewoon van de natuurlijke elementen en kan zich daar heel gezellig in gedragen.

KAN HET OOK BETER?

Helaas zijn de omstandigheden binnen de intensieve veehouderij niet altijd ideaal, en soms zelfs schrijnend. In Nederland bijvoorbeeld, worden er maar liefst 40 miljoen varkens per jaar als consumptie-dier geslacht. (en dat op een bevolking van 17.4  miljoen mensen, dus dat is iets meer dan 4 varkens p.p., babies, kinderen en vegetariërs meegerekend).

Wanneer Marieke de Vrij met haar fijngevoeligheid zich verbind met het ‘collectieve veld’ van Varkens, voelt zij dat er een grote vereenzaming plaats vindt in de dieren afzonderlijk. Dat komt omdat de varkens binnen een bepaald soort stallen te strak opeengehoopt zijn. Daardoor zijn zij in weerwil van hun zinnen agressief geworden naar hun mede dieren toe. Dat doen zij uit behoud van zelfidentiteit, maar het voelt tegelijkertijd voor hen alsof ze het daarmee ook weer verloren hebben. (Afschuwelijk!).

De dieren zijn niet gewoon strak opeengepakt te leven, hebben zich grote moeite getroost om zich te midden van anderen te behouden, en zijn aan de taks geraakt, en lijden aan directe uitputting. Het voelt ook alsof in deze periode zeugen versneld miskramen krijgen alsof ze het gewoon niet op kunnen houden. Het is alsof er zó’n wanhoop rondwaart.

KUNNEN VARKENS ONTSNAPPEN?

Nou, dat kunnen zij helaas niet, en door dit alles is er een grote neerslachtigheid onder de dieren. Zij voelen zich ook veel logger dan dat zij zich normaal voelen, en dat klopt want zij zijn speciaal vetgemest. De ‘dartelheid’ het varken eigen, is daardoor als het ware weggehaald bij het varken. Er is bij hen tevens een grote treurnis gaande rondom het intuïtief aanvoelen dat grote hoeveelheden soortgenoten varkens zijn afgevoerd. 

De achterblijvers ‘kreunen’ als het ware van binnen, in een soort besef dat er van alles gebeurt. Door het nauwe opsluiten is ook de borstkas als het ware meer geproportioneerd naar voren geduwd, in weersomstuit van het zelf willen blijven overleven. Daardoor heeft het lijf van het varken geen lekker ingezakt gevoel, maar is het overgerekt.

VANUIT SPIRITUEEL PERSPECTIEF

Zolang als de mens de varkens een waardig leven afneemt (zie ook de toelichtingen), zal er steeds meer ‘incarnatie problematiek’ plaatsvinden bij varkens. Omdat ze gewoon niet graag meer terugkomen. Er is zelfs angst om weer geboren te worden, gezien hoe het er vaak aan toe gaat. Dat geldt vooral voor varkens bij varkensmesterijen. Gelukkig zijn er ook veel boeren in Nederland waar de varkens het nog prima naar hun zin hebben, en nog beter, dat worden er steeds meer!

Nog een aantal wetenswaardigheden over varkens:

Varkens zijn ‘omgevingslustig’, gelijk de mens. Zij zijn sterk voorbijziend aan mogelijkheden die hun ter beschikking staan, waardoor het ook des varkens is soms verder te hollen en te vergeten tijdig stil te staan, zoals de mens op een geestelijk niveau ook doet.

Varkens zijn tevens intelligente wezens, die daar niet prat op gaan, maar geduldig hun intelligentie beoefenen, soms ook tot wanhoop van soortgenoten. Daar, als zij eenmaal iets ontdekt hebben, zij er wel prat op gaan, en dat in herhaling gaan beoefenen tot ze er bijna zelf tureluurs van worden.

Het type vlees van varkens heeft overeenkomsten met dat van mensen. Varkens hebben door hun bijzondere fijngevoeligheid van gestel, en de fijn-zintuiglijke belevingsvelden die daarmee gepaard gaan, ook fijnmaziger weefsel. Met als gevolg dat de fijnheid van hun weefselstructuur overeenkomsten vertoont met menselijk weefsel. (dit wordt om die reden soms ook gebruikt voor medische toepassingen bij mensen, zie toelichting ?.?).

3 – BEHOUD GEZONDHEID

3.1
“HET RECHT OP GEZONDHEIDS-BEVORDERENDE OMSTANDIGHEDEN, VAN DE MENS NAAR HET DIER.” ©MdV13

Door toedoen van de mens kunnen bijvoorbeeld verblijfsruimten verbeterd worden, zoals stallen, of schuurtjes op een weide. Denk ook aan een inrichting van de verblijfsruimten met natuurlijk daglicht welke tevens tochtvrij gemaakt is, en welke ook bestendig is tegen wind en regen.

TOELICHTING 3.1 Verblijfsruimten, Stallen
TE KRAPPE HOKKEN

Varkens biggetjes worden vaak geboren bij moeder varkens (fokzeugen) die in krappe hokken liggen. Deze zijn door traliewerk omgeven.

De vraag is allereerst, of wij wel zo mogen omgaan met moederdieren, want die hebben zo geen kwaliteit van leven, als elke vorm van natuurlijk leven hen is ontzegt (behalve de zwangerschap van baby-zeugen & het baren).

Het is ook bekend dat bij zeugen die in familie verband zijn opgegroeid en buiten mogen verblijven, of in grote stalruimtes, er minder biggetjes worden doodgedrukt.

VENTILATIE EN TEMPERATUUR

In varkensstallen zie je ook vaak gecompliceerde ventilatiesystemen en temperatuurregeling. Dit is ondermeer vanwege de ammoniak uitstoot die bij de varkens op hun longblaasjes werken, waardoor de longen ontstoken zijn en de varkens antibiotica krijgen toegediend. Deze medische ingreep is noodzakelijk vanwege de omstandigheden waar de varkens aan worden blootesteld, en dus verwijtbaar, maar ook een goed verdienmodel voor de farmaceutische industrie.

ANTIBIOTICA

Aan het langdurig gebruik van antibiotica zitten overigens ook veel haken en ogen, waardoor op de lange termijn ziektekiemen juist dieper in de weefsels kunnen doordringen. Het bevordert  op een bepaalde manier letselschade aan organen, waardoor de lichamelijke en emotionele weerstandsgevoeligheid uiteindelijk wordt ondermijnd. U kunt op de website van dierenperspectief meer over dit onderwerp lezen.

ARMOEDIGE OMSTANDIGHEDEN

In de praktijk zie je dat veel koeien op beton moeten staan en in stallen waar ze amper in kunnen liggen, hooguit in staan, en dat is het dan. Uitzicht ontbreekt en ze worden via een melkrobot gemolken. Bij megastallen gebeurt dit zelfs op een groot ronddraaiend caroussel van metaal, de zogenaamde bewegende vloeren, kosten noch moeite zijn gespaard om alles te automatiseren. Maar… wij hebben met levende wezens te maken. Koeien zijn geen dingen!

GROOTSCHALIGHEID?

Koeien vinden het bijvoorbeeld prettig met elkaar te verkeren, en veertig á zestig koeien bij elkaar, dat is nog wel te doen voor ze. Ze kennen dan elkaar en ze vormen nog een soort van familiegroep. Maar in die grote koeienstallen van tegenwoordig gaat dat gevoel teloor en worden het meer eenlingen. Misschien leuk voor de centen van de boer, en vooral van de stimulerende overheid (belasting), maar het is niet meer prettig voor de koeien.

TOELICHTING 3.1 Fysieke Ingrepen
FYSIEKE INGREPEN

Bij varkens wordt de staart vaak geamputeerd, en dus kortstompig gehouden. De zenuwuiteinden in de staart zijn niet zo gevoelig. Maar de staart is voor een varken wél een territorium-aangelegenheid. Ook met reukgeuren uitzetten is het soms zo dat natuurlijk levende varkens bewust hun staart bevuilen of door mest halen. Dus ook hier wordt het dier in zijn territorium aangetast. Plus het is een schending van de lichamelijke integriteit.

HUIVERINGWEKKEND

Helaas stopt het daar nog niet mee. Ook de nationale regelgeving laat veel te wensen over. Zo worden varkens bijvoorbeeld verplicht getest op de blaasjesziekte middels een huiveringwekkende methode. Dit heet ‘bloed tappen’. Iedere vier maanden wordt er in Nederland bij 250.000 varkens op die manier bloed getapt. Per bedrijf moeten er twaalf varkens geprikt worden. De grootte van het bedrijf maakt niet uit, alleen de hele kleine bedrijven mogen minder varkens prikken.

Een levend varken krijgt om z’n bovenkaak een ijzeren strop. De strop wordt vervolgens aangetrokken en daar komt hij aan te hangen. Daardoor wordt de hals helemaal uitgerekt waardoor men makkelijk bij de ader kan. Er wordt vervolgens een lange naald in de ader geprikt om bloed mee te tappen. Zo’n varken schrééuwt dan moord en brand. Heel het varkenshok is dan onrustig door die doodsschreeuw. Soms gaan ze ook ter plekke van de stress dood.

En zelfs heel lang daarna weten ze nog dat dat gebeurd is (als dezelfde mens die deze handeling verricht na vier maanden weer in de stal  komt, deinzen alle varkens terug tegen de muur of verste uithoek). En dan te bedenken dat deze ziekten voorkomen kunnen worden als varkens in natuurlijke omstandigheden zouden leven. Daarom is ook dit een vergrijp aan het dierenrijk.

STERILISEREN EN CASTREREN

Bij huisdieren zie je soms dat poezen worden gesteriliseerd nog vóórdat ze ooit een nestje kittens hebben gehad. Bij paarden worden hengsten vaak gecastreerd, waarna ze ‘ruinen’ worden genoemd. Een ruin gedraagt zich echter anders in een kudde dan een hengst, en kan zowel voor de ruin zelf als de hem omringende paarden verwarrend zijn als geen enkele hengst aanwezig is die het collectief geheugen van ‘mannen’ levend houdt, zoals de leiderschapsrol en aanverwante aangelegenheden zoals natuurlijke selectie.

Mannelijke varkensbiggen worden doorgaans geslacht als ze vijf maanden oud zijn. Alhoewel ze dus de geslachtsrijpe leeftijd nog niet bereikt hebben, worden ze evengoed onverdoofd gecastreerd. Dit heeft te maken met het feit dat het varkensvlees van een geslachtsrijpe big heel vies kan ruiken en smaken. Om deze reden worden uit ‘voorzorg’ of voor alle zekerheid de biggetjes gecastreerd. Zij worden daarna levend vervoerd naar Italië en verwerkt tot parmaham.  Dit zijn meerdere vergrijpen van de mens aan het dier, het doden van nog jong leven en het onverdoofd castreren, terwijl dat ook nog eens niet nodig is dus.

OORLABELS

Wat je ook veel ziet bij grootschalig productie vee is de oorlabels. Dit zijn gele plastig tags met een nummer er op. Deze zijn geregistreerd in een computersysteem, zodat de herkomst van de koe (en stier) bekend is. En zo wordt daar ook de economische waarde en het verdienmodel aan gekoppeld.

Echter, het doorboren van het oor, vaak ook beide oren, om een plastic kaartje aan te hangen is een invasieve ingreep. Het dier heeft daar nooit om gevraagd.

Bovendien is het visueel en etisch géén gezicht. Zij komen als minderwaardig over door de gezichtsexpressie te degraderen als bij wijze van spreken een gezicht met een clownsneus. De koeien en stieren worden echter niet geboren met een gechipt plastic kaartje en nummer aan hun oor. Dit is complete arrogantie en hoogmoed van de mens en dient te stoppen.

HOE DAN WEL?

Laten we het zó formuleren, in een hectarendorp zijn alle bovenstaande handelingen VERBODEN.

George Orwell’s gezegde ‘Some animals are more equal than other animals’ (oftewel ‘Alle dieren zijn gelijk, maar sommige dieren zijn méér gelijk dan andere dieren’), gaat niet op in een hectarendorp.

De dieren worden er op een normale manier oud, mogen zich op een normale manier voortplanten en krijgen voldoende territorium waar ze zelf hun eigen voedsel kunnen vinden, of worden bijgevoerd met soorteigen voedsel. Mocht je je van dit alles nog geen voorstelling kunnen maken, het complete plaatje ziet er dan zo’n beetje uit als de dieren op de boerderij in de Nijntje kinderboekjes. Oftewel ‘Happy Animals’. 

XENOTRANSPLANTATIE

Tot de fysieke ingrepen behoren ook de verwijdering van organen of orgaandeeltjes van varkens (en andere diersoorten) voor medische toepassing bij mensen, zoals de transplantatie van zenuwdraden en hartkleppen. Of deze organen worden weggehaald bij levende dieren of niet, er worden met duizenden proefdieren experimenten mee uitgevoerd, waarvoor een dier geen offer bereid-willigheid heeft en niet aan mee wil werken, maar daar toe worden gedwongen. 

SCHILDKLIERPOEDER

De schildklieren van sommige varkens worden direct na de slacht verwijderd en tot poeder gedroogd voor de extractie van schildklierhormonen voor mensen die geen schildklierfunctie meer hebben.

Als varkens konden toveren en dan vliegen? Dat zouden zij onder bepaalde omstandigheden zeker doen! Hupsaké, zó uit hun getraliede kooien en onder alle dwangmaatregelen vandaan. Maar, wellicht is dit ’toveren’ voorbehouden aan ons mensen (om de varkens te helpen, en ook om de boeren te helpen diervriendelijke maatregelen door te voeren voor een beter salaris)  wink

3.2
“HET RECHT OM MIDDELS ZIEKTE ZICH UITEINDELIJK STERKER TE WETEN, OF TE STERVEN, EN DAARMEE NATUURLIJKE RASONTWIKKELING MOGELIJK TE MAKEN.” ©MdV14

Dit impliceert het helpen opbouwen van natuurlijke afweerstoffen, opdat een dier ziek en ook weer beter mag worden ten behoeve van een gezonde rasontwikkeling. Hiertoe kunnen natuurlijke voedingssupplementen zoals specifieke kruiden, ook uitkomst bieden.

TOELICHTING

Toelichting bij 3.2

DIVERSITEIT IN VOORTPLANTINGSGENEN

Tot de natuurlijke rasontwikkeling behoort uiteraard ook de natuurlijke selectie van partnerkeuze.

Maar in alle sectoren van de intensieve veehouderij is men erop gericht om via eenzijdige selectie, door middel van kruising en genetische manipulatie van rassen, het ‘meest productieve dier’ qua vlees- zuivel-, of eieren- productie te ontwikkelen.
Dit heeft echter een nadelige invloed op de diversiteit in de voortplantingsgenen. Daardoor ontstaan op de lange termijn zelfs vele verzwakkingen in de diverse diersoorten. Het is een doodlopende weg.

EENZIJDIGE SELECTIE

In de pluimveesector is men daarin het verste gevorderd. Het ‘vleeskuiken’ is hiervan een macaber voorbeeld. In de veehouderij is de ‘dikbilkoe’ een ander voorbeeld van rasmanipulatie. Vanwege abnormale spier- en weefselvorming kan deze dikbilkoe niet meer normaal bevallen, en moeten alle kalfjes met een keizersnee ter wereld komen. Onvoorstelbaar toch? Al deze praktijken verminderen de diversiteit in voortplantingsgenen op dramatische wijze.

 

ZIEKTE VERLOOP

Een ander voorbeeld met betrekking tot ‘het recht om middels ziekte zich uiteindelijk sterker te weten’, is dat het ziekteverloop anders ontwikkelt zonder ingrijpen van de mens. Waar onnodig duizenden dieren massaal geslacht zijn om verdere uitbraak te voorkomen, blijkt dat gemiddeld het sterfterisico bij een mond- en klauwzeer uitbraak, slechts 5% van de besmette dieren is. Bovendien zouden de overgebleven dieren meer resistent zijn geworden. 

Maar het gaat nog verder.

TOELICHTING 3.2 Vervolg

Maar het gaat nog verder dan dat.

KUNSTMATIG DRAAGMOEDERSCHAP

Aangezien de meeste stierkalfjes binnen een paar maanden worden geslacht, zijn er haast geen volwassen stieren in Nederland. Een aantal jaren geleden waren er welgeteld 25 fokstieren. (wat het cijfer is anno 2021?).

Dus dat is al een aardig opgelegd incestueus gebeuren. Maar helaas gaat het nog verder dan dat. Sommige ’topkoeien’ in de V.S. worden dusdanig met hormonen bewerkt om tijdens een enkele eisprong 10-15 eitjes te produceren. Deze worden vervolgens verwijderd en kunstmatig bevrucht, naar Nederland vervoerd in de baarmoeder van een levend konijn (OMG!), om hier middels draagmoederschap van koeien, kalveren te ‘produceren’. Deze koeien zijn eveneens via hormonale toediening daarop voorbereid.

REPRODUCTIE EISEN FOKZEUGEN

Ten gevolge van de huisvesting en de hoge reproductie-eisen, ontstaat er bij fokzeugen een chronische stress die negatief inwerkt op de vruchtbaarheid en de bronstigheid van de
fokzeugen. Ten gevolge hiervan is het in de varkenshouderij regel dat de fokzeugen met
hormoonpreparaten worden ingespoten om weer bronstig te worden en om vroegtijdig
drachtig te worden, hetgeen bij zoogdieren onder andere tot verslapping van het buikweefsel leidt.

Als extra ‘productievoordeel’ wordt gezien dat door toediening van deze preparaten en
kunstmatige inseminatie, dieren synchroon bevrucht kunnen worden in ‘productie groepen’, zodat de varkens houderij zo effectief mogelijk gemaakt wordt.

Vraagje: Hebben wij mensen eigenlijk wel het recht om op deze manier in de evolutie van het dierenrijk in te grijpen?

3.3
“HET RECHT ZICHZELF ALS WAARDIG TE BELEVEN BINNEN VERVOERSCONDITIES.” ©MdV18

Het recht op dierwaardige vervoerscondities zoals tijdens veetransporten, maar ook vervoer door particulieren.

TOELICHTING

Toelichting bij 3.3

VERVOERSCONDITIES

Ook daar is heel wat aan te verbeteren, zoals inmiddels iedereen wel weet. Het vervoer van jonge biggen naar Italië bijvoorbeeld, is vaak ronduit verschrikkelijk. De dieren zitten dagenlang dicht opeen gepakt in vrachtwagens, waarbij hun water en voedsel wordt onthouden. En nadat ze hier eerst zijn vetgemest en zonder verdoving zijn gecastreerd, worden ze in Italië tot Parmaham verwerkt, om daarna weer naar Nederland te worden teruggebracht.

Kan dat ook anders?

TOELICHTING 3.3 Vervolg
BIJVOORBEELD

In de vleeskuikensector wordt voor het vangen, laden en transporteren van de vleeskuikens gebruik gemaakt van een specifiek containersysteem. Dit systeem voorkomt dat tijdens het transport of vangen van de dieren, een groot aantal dieren door stress doodgaat of verminkt aan de slachterij afgeleverd wordt. (effectief resultaat 50% minder gedode dan wel beschadigde dieren).

In feite is hiermede het dierenwelzijn gediend, echter het systeem werd uitsluitend om economische redenen ontwikkeld. Want elk dood of beschadigd dier kan niet meer verwerkt of verkocht worden, en kost dus geld.

Voorts kunnen wij ons nog afvragen waarom er qua buitenlandse transporten zo gezeuld moet worden met dieren? Omdat elders arbeid goedkoper is? En is dat dan de arbeid voor het slachten en verwerken tot ham? Of zijn er belasting-technisch voordelen te behalen? Is dat alles ethisch verantwoord?

ERGONOMISCH STANDPUNT

En bovenal, vanuit ergonomisch oogpunt gezien, kan elk land niet gewoon zélf het eigen vee onderhouden, dus met dieren die daar lokaal geboren en getogen zijn?

NATUURLIJKE VOORTPLANTING

- 4 -

Deze vierde categorie bevat een opsomming van alle rechten die behoren tot de natuurlijke voortplanting van gedomesticeerde dieren.

Klik hieronder op de titel balk om meer over de Koe & Stier aan de weet te komen.

Koe & Stier
WAAR HOUDT DE KOE VAN?

Wist je dat koeien en stieren’s nachts graag kijken naar de sterren? En overdags tuurt een koe graag over weilanden, ze houden van glooiende landschappen. Ze vinden wolken partijen die voorbij trekken uiterst boeiend en het kijken naar de wolkenpracht geeft hen de beleving van mee te mogen deinen in het ritme van de natuur waartoe zij behoren. Zo staan daar de koeien die ’s nachts hun herinneringen gespaard hebben om nog een keer van te genieten. Het ontspant hun.

TUREN

Ook houden ze ervan om bijvoorbeeld bij een slootje te staan en dan ver weg te kijken. Ze vinden het heerlijk om naar vloeiende waterstromen te luisteren. Turen is overigens voor de koe & stier een genoeglijke manier van ‘zijn’, omdat zij zich toch verbonden voelen met de andere koeien, zonder direct contact te hebben.

Ze houden er ook van om tijdens het liggen hun huid op een aaiende manier te prikkelen, door over allerlei grassoorten een beetje heen te schuren.

De koe & stier vinden het prettig met hun hoofd te wiebelen. Als insecten de koe een beetje achter haar oren kriebelen vindt ze dat helemaal niet zo erg, zolang het niet te dol wordt.

Een koe houdt niet van overhaasting, zeker niet als ze eet. Ze houdt van slurpen en smakken en haar voedsel goed te proeven, door het meermalen door haar mond te laten gaan. Op die manier eten is een echt genoegen voor haar.

Koeien houden ervan zich schommelend voort te bewegen en hebben dus voldoende ruimte nodig waar ze dat kunnen doen.

Ze houden niet van harde en gierende wind. Elke boer weet dat, want dan gaan ze met hun achterwerk in de wind staan.

Ze willen een vochtige neus hebben. Als hun neus vaker niet vochtig is dan wel, gaat het niet goed met hen.

Koeien en stieren voelen zich het beste in een groep van 40 tot maximaal 60 koeien. Dan kunnen zij zich nog onderling tot elkaar verhouden. Ze kennen elkaar nog. Is er een vorm van familiezin, dat kunnen ze aan. Maar in die grote koeienstallen tegenwoordig worden het weer éénlingen. Als je daar boven gaat zitten dan wordt het niet meer prettig voor hen. 

EN DAN: LAST BUT NOT LEAST: DE STIER!

Tja, omdat er nog maar weinig van zijn in Nederland, zijn wij ook niet meer vertrouwd met de fysieke verschijning van de stier. We kennen het nog wel van stierenvechten. Een cultureel gebeuren in Spanje waar velen gelukkig op tegen zijn. Alhoewel mannelijke varkens biggetjes wel in Nederland worden gecastreerd voor een betere smaak van de parmaham. Maar dat terzijde.

Stierengevechten is ronduit marteling. Marteling om een soort behendigheid van volwassen mannen te testen. Het heeft niets met het plezier, de waardigheid, of de kracht van het dier te maken. En ik denk dat geen enkele man zou willen dat ze met hem doen wat ze daar met stieren doen. De stieren en wellicht het gehele collectieve veld van stieren&koeien, verliezen daardoor hun lankmoedigheid en argeloosheid. (over deze begrippen later meer).

4 – NATUURLIJKE VOORTPLANTING

4.1
“HET RECHT OP NATUURLIJKE VOORTPLANTINGSRITUELEN EN RITMES.” ©MdV15

Dit betreft voortplantingsrituelen en ritmes, behorend tot de natuurlijke evolutiedrang.

Vooral consumptiedieren vereenzamen sterk in deze tijd. Zelfs als ze met soortgenoten leven, maar niet echt op een natuurlijke manier, slaat die eenzaamheid zó toe, dat ze nog maar heel moeizaam contact met elkaar kunnen leggen, omdat de beschadiging die ze hebben opgelopen hun communicatiesysteem blokkeert. Daardoor kunnen ze zelfs verstorend werken op hun soortgenoten, in plaats van dat ze elkaar stimuleren in levenskracht.

TOELICHTING

BEVESTIGING LEIDERSCHAP EN PARINGDANSEN

Dicht opeengepakt in stallen of legbatterijen hebben dieren bijvoorbeeld geen mogelijkheid tot rituele bewegingen.
Zoals de rituelen tussen mannetjesdieren ter bevestiging van leiderschap. Een ander voorbeeld is paring-dansen, waarbij de dieren zélf de eigen partner kiezen. In feite hebben alle diersoorten het recht op zelfstandige partnerkeuze.

Partner-selectie overeenkomstig de wetten der natuur is echter volstrekt normaal. Door interferentie van mensen worden mannelijke en vrouwelijke ‘consumptie’ dieren uitsluitend op productieniveau nog met elkaar in contact gebracht. Zoals kunstmatige inseminatie bij koeien. Maar mogen wij dat eigenlijk wel doen? Als je je echt verdiept in wat dieren plezierig vinden, als je voelt wat zij ervaren, dan geniet je mee en krijg je ook meer waardering voor hun natuurlijke staat. Er is toch niets leukers, bijvoorbeeld, dan een jong kalfje bij zijn moeder in de open wei te zien dartelen. Maar uit economische belangen worden de meeste koeien tegenwoordig binnen gehouden. Het is eigenlijk te erg voor woorden.

TOELICHTING 4.1 Wanneer Kalf weghalen?

Het mooiste voor een koe is; het kalf bij zich te houden tot het kalf in de koppigheidsperiode komt. En dat zal zo ongeveer tussen de vijf en acht maanden oud zijn. En als je dan het kalf scheidt van de koe door het in een ander weiland te zetten dan hebben ze weet van elkaar zonder dat ze bij elkaar zijn. Dat gaat goed en de fase daarna is dat je ze weer definitiever uit elkaar haalt. En dat geeft het minste lijden. Vier dagen is heel erg weinig want de eerste hechting vindt plaats en dat is wat anders dan dat het kalf pas weggaat bij de koppigheidsperiode.

En ideaal gesproken blijven alle koeien en stieren leven tot aan de bejaarde leeftijd of een natuurlijk sterven.

IDENTITEIT EN WAARDIGHEID

- 5 -

Deze vijfde categorie bevat een opsomming van alle rechten die behoren tot de identiteit en waardigheid van gedomesticeerde dieren.

Klik hieronder op de titel-balk om meer over Geiten aan de weet te komen.

Geiten
GEITEN

Een geit is een heel fijngevoelig dier, zacht geaard, bewust van zijn omgeving, rondkijkend en toch zelfbemiddelend. Een dier wat goed gecentreerd is in zichzelf en daar vanuit kijkt. Ze hebben een verfijnde uitstraling, kunnen in groepsverband dicht bij elkaar vertoeven zonder elkanders energieën uit te hollen of aanspraak te maken op een manier van aanwezigheid van anderen waarin zij zichzelf meer gezien weten. Dus sterk gevoelig in afwijzing of nabijheidervaring. Ze staan zo goed in zichzelf dat ze geen conflicten nodig hebben om hiërarchie te bepalen.

Geiten zijn veelgevend door hun bijzondere geaardheid en hebben een fijnzintuiglijk aanvoelingsvermogen ontwikkeld. Ze vangen veel op door een sterk ontwikkelde reukzin en hun oren staan goed open. Ze zijn weinig ruimte innemend, scheppen zelfs ruimte voor anderen door hun bijzondere uitstraling.

Dus ze verkeren in een energieveld waar geaardheid actief is, waar geen strijd gevoerd wordt, waar collectief samenzijn gewaarborgd is, waar de energie hangt van aangehoord te worden en waar gevoelig contact plaatsvindt zonder een over-alerte communicatiestroom.

Ze zijn binnen de diersoorten bovengemiddeld ontwikkeld in Zijn. Hun hoorns fungeren als een telepathisch radarsysteem. Als je een dier onthoornt doorbreek je daarmee een stuk van zijn telepathisch kosmisch contact; het maakt de dieren willoos en vermindert hun sensitieve vermogen.

Geiten kunnen toe met weinig ruimte, als die maar omgeven is met natuurlijke elementen. Het is geen dier dat alleen maar binnen in een stal wil leven. Een geit wenst zelf te kunnen kiezen om in en uit te lopen en heeft behoefte aan dag- en nachtritme.

Geiten zijn kritisch ten aanzien van de kwaliteit van drinkwater. Dauw op gras vinden ze lekker. Levende zaken interesseert ze, dus bijvoorbeeld contact maken met een vogel die fluit of een vogel zien in hun vlucht. Dat vinden ze aangename bezigheden.

Een geit is een dier wat in de eigen aard ook een hoge begeestering kent en zich wenst te beroepen op buitengewone zintuigen. Daarin ervaart het zichzelf als een ver ontwikkelde diersoort. Ze houden in principe van cohesie in de groep.

Geiten zijn dieren die langzaam en rustig willen bewegen, die niet op afgestompte wijze door mensenhanden aangeraakt willen worden, bijvoorbeeld ruw weggeduwd na het melken.

Want ondanks dat hun lijf wat strakker van structuur is, verdragen ze het niet als mensen dat doen, zeker niet na het afgeven van hun melk. Als geiten onderling te dicht op elkaar staan, dan ervaren ze dat als niet aangenaam, maar daar valt wel mee te leven.

Wat de geit prettig vindt is gestreeld te worden tussen de oren, met de palm van de hand op de achterkant van de schedel en de vingers tussen de oren in, naar achter wrijvend. Dat vindt de geit heerlijk.

Dus als je de geit op die manier complimenteert voor de afgegeven melk en je duwt haar niet van je af, maar je loopt vervolgens rustig naar een andere geit, dan voelt die zich erkentelijk iets te geven van wat de ander nodig heeft.

Dat houdt ook in dat bijvoorbeeld narrigheid van de verzorger of te harde geluiden of alles wat de lievigheid verstoord, óók hen doet verstoren. Te ruw omgaan met het dier doorbreekt zijn Zijnsconstitutie. Geiten raken dan onverdraagzamer, wat niet hun natuurlijke aard is.

Ze worden onproductiever omdat ze niet voor hun nageslacht zog leveren, maar voor iets wat voor hen onverklaarbaar is, waar ze zich ook fysiek niet op gebouwd voelen. En dat maakt dat ze als het ware willen dat mensen zorgvuldiger met hen omgaan.

5 – BEHOUD VAN IDENTITEIT EN WAARDIGHEID

5.1
“HET RECHT OP BEHOUD VAN RAS- EN GESLACHTSIDENTITEIT, WAARDOOR NIET DIERONEIGEN, PROEFMATIG MET HEN OMGEGAAN WORDT.” ©MdV19

TOELICHTING

Toelichting bij 5.1

EVENWICHTIG VOORTLEVEN

In alle sectoren van de intensieve veehouderij is men erop gericht, om door eenzijdige selectie door middel van kruising en genetische manipulatie van rassen, het meest productieve dier qua vlees of eierproductie te ontwikkelen. En in de pluimveesector is men daarin het verst gevorderd. Dit deugt niet. Dieren moeten ook een juiste geslachtsidentiteit kunnen ontwikkelen.

Als koeien een normale seksuele omgang met een stier wordt onthouden gaan koeien stiergedrag vertonen en elkaar bespringen. Zo simpel ligt dat. En dat zie je ook alom in de weilanden gebeuren.

TOELICHTING 5.1 Vervolg
ARGELOOSHEID EN LANKMOEDIGHEID

Mens en dier bevolken dezelfde aarde, ademen dezelfde lucht in, hebben beide behoefte aan water en voedsel. Ze kennen onderlinge afhankelijkheid. Ze vormen samen één collectief veld, dat op ieder levend wezen daarin, doorwerkt. In deze tijd verliezen de dieren versneld hun natuurlijke argeloosheid en lankmoedigheid. En dit heeft een rampzalige uitwerking ook op de mensen. 

We hebben hier in Nederland grootschalige crisissen gehad op dieren gebied, bij kippen, bij koeien, bij varkens, met hele onnatuurlijke vormen van sterven. Want soms gebeurde het hier dat in Nederland in een maand tijd een paar miljoen dieren van één ras gedood werden. Niet meer voor vleesconsumptie (want daar zijn ze tot op bepaalde hoogte nog aan gewend). En ook niet wanneer het tijd was om geslacht te worden (alhoewel altijd nog veel te vroeg). Maar dus vanwege de uitbraak van ziekte, en uit voorzorg werden de dieren dus ‘geruimd’.

Dat gaf voor de dierenwereld een gevoel dat er een nutteloze slachting plaatsvond, zo massaal, dat daar geen herinneringsniveau op was. Hier in Nederland was geen herinnering op massale sterfte, zo grootschalig, van zo’n grote groepen dieren in een hele korte periode. Dat houdt ook in dat het sterven toen bemoeilijkt is geweest voor de dieren zelf omdat het niet past in de natuurlijke herkenning.

De overgang naar de onstoffelijke wereld is daardoor andersoortig verlopen en het gevolg is dat de nieuwe dieren die geboren worden, maar ook de dieren die het wel overleefd hebben, op een telepathisch niveau, dat is dus bekend, er een inlevering is geweest op de lankmoedigheid van de dieren, in het aanvaarden van wat het leven hun bracht.

5.2
“HET RECHT OM ALLE NATUURLIJKE, KENMERKENDE LEEFTIJDSFASES DOOR TE MAKEN, WANNEER ER GEEN WEZENLIJKE NOODZAAK IS DIT TE DOORBREKEN.” ©MdV12

Het recht om alle kenmerkende leeftijdsfases door te maken.

TOELICHTING

Toelichting bij 5.2

 


EVOLUTIONAIRE ONTWIKKELING

- 6 -

Deze zesde categorie bevat een opsomming van alle rechten die behoren tot de evolutionaire ontwikkeling van gedomesticeerde dieren.

Kip & Haan

HET BROEDEN VAN DE KIP
Het is heel schattig, als een kip op haar eigen eieren ligt, dan kan ze zelfs nog eieren van anderen erbij hebben. Hoe méér hoe behaaglijker. Wat ze dus doet is dat ze haar eieren steeds verschuift met haar onderlijf. Ze heeft telepatisch contact met de eitjes, ze weet welke eieren, de kuikens daarin, zich goed ontwikkelen. Kuikentjes die niet snel genoeg groeien die schuift ze naar het midden, en degenen die goed ontwikkeld zijn, moeten dan naar de buitenkant, alwaar iets minder van de broed-warmte is. Die moeten dan eventjes wachten.

Dat is dus een heel proces van afstemming, en het kuikentje in wording heeft ook daarmee een gevoelscontact met die andere kuikentjes, in die eitjes, dus er komt ook iets van een groepsbewustzijn, ze is niet het enige kuikentje in wording, maar er is iets familiairs gaande.

HELAAS VEEL MIS
In Nederland worden 500 miljoen kippen commercieel gehouden op jaarbasis, waaronder 80.000 kippen als proefdier. Helaas is er veel mis in het kippenrijk door toedoen van de mens. Zo worden kippen voor consumptie en eier-productie kunstmatig gehouden in stallen en broedmachines.

De kuikens worden direct nadat zij uit het ei gekomen zijn op hun geslacht geïdentificeerd, en de haantjes gaan daarna meteen de shredder in (dit is een houtversnipperaar). Zie informatie bij ‘broedmachines’ wat dit met deze dieren doet.

REFLEX EETGRAAGTE
De kip & haan is een veelwillend dier wat menigmaal meer consumeert dan waar die letterlijk behoefte aan heeft. Waardoor hij ook misleid kan worden op het gebied van eetgraagte. Waardoor zelfs wanneer hij kokhalst, en toeziet op dat wat als voer hem toegediend wordt, hij als het ware nog blijft doorpikken alsof de reflex sterker is dan wat die wezenlijk behoeft.

WAGGELEN EN TRIPPELEN
De mens maakt hier misbruik van (in de commerciële uitbuiting van het dier), en vertraagt daardoor ook de zelfherkenning van het dier, als zijnde een dier wat gerechtigd is veel waggelend en trippelend zijn leven te betreden op een plezier makende wijze.

VERTRAAGDE SPIJSVERTERING
Tevens is de kip menigmaal, zoals die nu functioneert, te moe en lijdt aan teveel opgezogenheid aan beelden die hij innerlijk niet kan verteren, wat ook het spijsverteringsproces doet vertragen of als het ware doet uitrekken, waardoor het te snel lijdt aan verstopping of diarree verschijnselen.

GEVOELIG KOPPIE
Het dier heeft een heel gevoelig koppie, met name het gebied net vlak boven zijn ogen. Het schedeldak wil heel graag contact maken, op een zacht geaarde manier tegen zaken aan, maar niet drukgevoelig. Terwijl nu veel kippen, in bijvoorbeeld een legbatterij of in andere situaties, te drukgevoelig hun kopje stoten tegen zaken, in plaats van dat het er prettig tegen aan glijdt.

VERMOEIDE KIPPEN
Dan is de vermoeidheid van het dier zo gevorderd dat veel kippen lijden aan oververmoeidheid, zoals Marieke de Vrij het voelt, is het haast alsof haar oogleden naar beneden gaan zakken. Het is alsof het vrij uitkijken belemmerd is, omdat veel kippen niet waarachtig blij kunnen kijken naar dat wat hen omringt. Dat de veelheid aan indrukken hen zo doet verstopt raken, in henzelf, dat ze weigeren te kijken, wat ook letterlijk steeds meer defecten aan de ogen te zien gaat geven, binnen het collectief veld van de kip.

GOEDE ONDERGROND
In veel huisvestings-situaties kunnen kippen te weinig de nagels scherpen aan natuurlijk materiaal. Er is te weinig kiezelgesteente in de buurt waarop ze lopen, met als gevolg dat de nagels gaan ronden, en ook een benauwde indruk voor hen zelf af doet geven aan hun manier van staan. Het voelt niet.

6 – BEHOUD VAN IDENTITEIT EN WAARDIGHEID

6.1
“HET RECHT OP HET UITEN VAN DE NATUURLIJKE EVOLUTIEDRANG” ©MdV 2

EIGEN AARD

Dit omvat het recht van het dier om zichzelf in zijn eigen aard te kunnen waarnemen. Dat mag het ook doen in wederzijdse afhankelijkheid met de mens.

Hierdoor ontstaat tevens bij de mens een verruiming van zijn of haar bewustzijnsveld vanwege de spiegelende waarde van dieren.

SPIEGELENDE WAARDE

Maar wat betekent ‘de spiegelende waarde van dieren’?
Dieren openen onbewuste lagen in ons. En onthullen daardoor delen van ons diepere wezen. Door hun woordenloze vanzelfsprekende zijn wat zij zijn, spiegelen zij dat wat wij in onszelf nog nauwelijks of niet doorzien, laat staan erkennen. En dankzij wat de dieren ons tonen, hebben we de kans groter te worden dan wij onszelf, vanuit de op onszelf gerichte mensenwereld ooit zouden toedichten. De mens heeft noodzakelijke verbinding met de dieren nodig om te komen tot een diepere, substantiële kennis van het eigen zelf.

TOELICHTING

Toelichting bij 6.1

GECIVILISEERD LAND

Wij leven in een geciviliseerd land, althans, zo denken we. Maar hoe is het dan mogelijk dat juist in dit land zo massaal dierenrechten geschonden worden? Wat is er met ons aan de hand waardoor we dit stilzwijgend toelaten? Wat willen we van onszelf niet onder ogen zien waardoor dit kan gebeuren en wat zijn de consequenties ervan voor de toekomst?

TOELICHTING 6.1 KARAKTER EIGENSCHAPPEN

Alle karaktereigenschappen van dieren zijn op een onderbewust niveau ook in ons aanwezig, en de dieren spiegelen ons dat voortdurend.

Maar dit fundamentele feit ontkennen we categorisch, waardoor we collectief akkoord gaan met het dierenmisbruik en dierenleed waarvan we allemaal op de hoogte zijn.

Als hierin geen veranderingen komen, zullen er steeds ernstiger dierenziektes de kop op steken, die ook steeds dieper zullen ingrijpen op het mensenleven zelf.

Dieren openen onbewuste lagen in ons en onthullen daardoor delen van ons diepere wezen. Door hun woordenloze, vanzelfsprekende zijn wat zij zijn, spiegelen zij dát wat wij in onszelf nauwelijks of niet doorzien, laat staan erkennen.

Maar: “Niets des diers is de mens vreemd.” En door wat de dieren ons spiegelen krijgen we juist de kans een vollediger mens te worden, meer dan wij ons, vanuit onze op onszelf gerichte mensenwereld, kunnen voorstellen.

TOELICHTING 6.1 KIPPENFOKKERIJ EN LEGBATTERIJ

Het meest geraakt is Marieke de Vrij volgens eigen zeggen geweest toen zij eens een kippenfokkerij en legbatterij bezocht. Er was haar gevraagd om informatie over de kip te geven, omdat zij in staat is om zich af te stemmen op collectieve velden. En daarom had men haar een rondleiding op het bedrijf aangeboden, wat zij graag aannam.

Het exact lezen van collectieve velden is een heel groot deel van haar werk. En dat houdt in, dat als zij zich afstemt op het collectieve veld van kuikens die met broedinstallaties worden uitgebroed, zij dan kan zien dat de kuikens als ‘verweesde’ jongen uit het ei komen.

Marieke Vertelt:

Rondleiding
We hebben de rondleiding toen op een ochtend gedaan. Normaal gesproken werk ik op velerlei wetenschappelijke thema’s zonder me eerst ingelezen te hebben, of de feitelijke situatie te kennen. En er was dus weer iets met kippen aan de hand, dus je moet al die bakken door lopen met desinfecterende zaken. Je moet aparte kleding aan, je schoenen moeten over dweilen heen lopen met desinfecterende middelen.

Ademnood & Kannibalisme
Dus ik als leek op kippengebied loop met het gevolg door de legbatterij heen. En wat er toen op me af kwam is nauwelijks voor te stellen! Ik kreeg vanaf het moment van binnenkomen onmiddellijk het beeld van kippen die letterlijk zuurstoftekort hebben, en in ademnood verkeren. Dan zag ik het kannibalisme onderling tussen de kippen -dat was zo schrijnend om te zien- en duizenden kippen met amper veren aan hun lijf. En die beelden zie ik dan helemaal visueel vergroot alsof ik het onder de loep zie. Dus ik kom niet van die beelden af.

Vergaan van de jeuk
Een dierenarts, die met me meeliep, vertelde dat ze het ook volstrekt niet altijd eens was met wat er in legbatterijen gebeurde. Ze zei: ”Iedereen is boos als de salmonellabacterie in eieren zit, en daar wordt dan ook altijd op gecontroleerd, maar dat deze kippen vergaan van de jeuk kan niemand wat schelen. Moet je eens kijken!”  En ze wreef met haar wijsvinger over één van de metalen ruiven, en er hing aan haar vinger direct een centimeter-lange sliert luizen! Dus die kippen zijn helemaal gek van de jeuk, maar daar gaan wij mensen niet aan dood als wij dat vlees eten. En dat zie je ook niet aan het ei, maar die dieren zijn dus overprikkeld van de jeuk van de luis.

Kooi, op kooi, op kooi
En dan zitten ze kooi, op kooi, op kooi, met ik weet niet hoeveel in één kooi, rijen achter elkaar. Dan hebben ze van die fietsen die heel hoog zijn, zodat ze bij de bovenste rijen er nog bij kunnen. Je wordt er gewoon niet goed van! Ik zou zeggen: Áls je eieren eet, eet alsjeblieft biologische eieren. Want sommige scharreleieren, die beesten zitten nog alleen maar binnen en wij denken dat ze buiten lopen. Het is gewoon hopeloos. Let daarom goed op de keurmerken bij de aankoop van eieren, er zijn diverse kwaliteitsnormen.

Doorlopend Zuurstofgebrek
En ik liep daar maar zo rond en het beeld dat ik steeds te zien kreeg was, dat door de manier waarop zij van voedsel werden voorzien, de slokdarm van de kippen was uitgezet, en tegen de luchtpijp werd aangedrukt, zodat de luchtpijp deels werd dichtgedrukt, en de kippen aan een doorlopend zuurstofgebrek leden.

Ongelofelijk verhaal
Ik vertelde dat tegen de dierenarts, en ook dat ik daar heel indringende en gedetailleerde beelden van te zien kreeg. Daarop antwoordde  zij, dat zij al dertig jaar met kippen werkte en dit dan toch had moeten weten. Het leek haar een ongelooflijk verhaal dat volgens haar niet waar kon zijn. En in mijn hart hoopte ik dat zij gelijk zou hebben. Maar intussen bleef ik die beelden zien. En ik ben zo gewend op mijn beelden te vertrouwen dat ik dus zei:

“Ik kan er niets aan doen, maar de beelden die ik zie wijken niet en ik ben gewend als beelden blijven, dat ik ze dieper onderzoek. Wilt u me dus helpen, want er is iets dat ik waarneem, maar ik kan de vinger er niet opleggen, maar kan u mij helpen om ze beter te begrijpen?”

Slokdarm en Luchtpijp
“Oké,” zei ze, “Ik zal autopsie op een paar kippen doen”, en ze haalt twee doodgebeten kippen uit een hok. Nou, wij naar buiten en er wordt autopsie gedaan, en ik heb voor het eerst inzicht in hoe een kip van binnen er uitziet. Dus dat is ook prachtig hoor, al die eitjes in wording in die eileiders. Het is echt een schoonheid, dat wil je niet weten!

Doorbraak Inzicht
En vervolgens opent de dierenarts de slokdarm en de luchtpijp, en toen bleek dat ik het juist had gezien. Dat heeft een enorme doorbraak bij haar veroorzaakt, want zij heeft daarna als dierenarts -met reeds 30 jaar specialisatie op het gebied van kippen-, heel vaak meegewerkt op verbetering van de levens-omstandigheden van kippen en ook van andere dieren. Zij heeft daar tevens ook meerdere dierenartsen van in kennis gesteld. Dat was een heel belangrijk moment.

Is dit nu Welvaart?
We hebben toen nog gedurende de hele dag gewerkt op kippen, en toen ik ’s avonds naar huis reed realiseerde ik mij dat ik nog nooit zó diep gevoeld had hoe flinterdun onze beschaving is! Er spookte maar steeds één zin in mijn hoofd: “Is dit nu welvaart?” Die dag heeft zo’n sterke indruk op me gemaakt!

Grote Ongemakken
En dat was dus echt heel zwaar om in te voelen, niet alleen maar het zuurstofgebrek, het kannibalisme, maar óók hoe de kippen een krop in de keel krijgen die helemaal ontzet is van een overvloed aan voedsel (om ze snel vet te mesten). En daar komt bij dat ik steeds ongemakkelijker ga zitten, want de dieren voelen aan hun achterkant ook werkelijk niet meer aan van al dat eieren leggen!

Taks Bereikt
Dus dan heb ik na zo’n twee uur invoelen echt mijn taks bereikt! Ook zijn nog van het lelletje van de kip, tot de hanekam, de beschrijvingen af gegeven. Waarom een dier een kam heeft en wat de functie daarvan is. Hoe zijn poten aanvoelen etc. etc. En ik heb dus ook ingevoeld hoe kuikentjes in wording zich beleven in de broedmachines. Nou, daar ontbreekt dus de moederkloek, want de eieren liggen onder warmte lampen, en ze worden helemaal niet lekker geschud, op een manier zoals een moeder kip contact er mee onderhoud.

Sociaal Verband
Al die kuikentjes komen eruit, maar er was dus géén sociaal verband vanaf het allereerste begin. Alle mannelijke kuikentjes worden bovendien in één keer gedood, want ook hier is enorme genocide gaande, want haantjes zijn minder productief, die worden hoofdzakelijk allemaal gedood.

Eenzaamheid
Die moeder-kippen en vrouwelijke kuikentjes zijn dus eenzaam vanaf het allereerste begin. Wij vragen ons wel eens af waarom er steeds meer eenzaamheid tussen mensen groeit? Wel, veel mensen eten veel vlees. Je kan je afvragen of het vlees wat ze nuttigen, of daar niet al energetisch eenzaamheid in ligt.

Familieverband
Want hoeveel dieren hebben nog familieverband gekend, hoeveel dieren zijn nog geëerd (door hun ouders en soortgenoten) op de wijze waarop ze dier zijn?  Vroeger in oude culturen was je helemaal jaloers op een vogel die kon vliegen, jij kon dat niet. Die vrijheid, de vogels spiegelden, daar kon je over fantaseren. Nu hebben we vliegtuigen en we rijden overal naartoe. Maar wat doen we met de dieren?

Ik ben nooit meer dezelfde
Alles bij elkaar duurde het zo’n 2 dagen voordat alle indrukken een beetje uitgeresoneerd waren, en daarna heb ik ook toegezegd: ‘Ik ben nooit meer dezelfde, na deze ervaring’.
Wat er in mij is gebeurd, is dat ik vanaf dat moment ook bereid ben geweest om actie-gericht te denken, want dit leed houdt niet op met alleen maar beschrijvingen af te geven. Er is een soort… Als je zó diep verbonden bent geweest met deze dieren bewustzijns-lagen, dan kan je dat nóóit meer ontkennen. Dan voel je ook dat dit gewoon niet door mag gaan.

TOELICHTING 6.1 VLEESKUIKENS

Het totaal aantal vleeskuikens in Nederland bedraagt momenteel 48,3 miljoen op dag basis. Dus er zijn 500 miljoen kippen in Nederland in de omloop, ze gaan zo snel dood, dat zijn er gewoon 48,3 miljoen per dag. Dus die leven vandaag binnen deze kipfilé-produktie omstandigheden.

Vetmesten binnen 6 weken
In de pluimveesector zijn de vlees- kuikenrassen zo gefokt dat zij zoveel mogelijk groeien in zo min mogelijke tijd. Daar word je echt niet goed van. Binnen 6 weken, moet je je voorstellen, zo’n klein kuikentje, zo’n klein schattig kuiken zoals wij ze allemaal op tv te zien krijgen met Pasen, zo’n geel dotje. Dus zo’n kuikentje bereikt binnen 6 weken een slachtgewicht van 1,8 tot 2,2 kilo, en groeit gemiddeld per dag 80 gram. Een vergelijkbare gewichtstoename zou bij mensen betekenen dat een mensen-baby na 6 weken ongeveer 120 kilo zou moeten wegen. Ik lieg dit niet, dit is de dagelijkse realiteit!

Gevolgen Groeistuip
Een dergelijke groeistuip heeft ernstige gevolgen voor de skeletgroei, de capaciteiten van de longen en het hart. Een gevolg hiervan is ondermeer dat de dieren letterlijk doodvallen. Ze worden dagelijks tot het uiterste vetgemest, incalculerend dat dit iedere dag slachtoffers vraagt. Zo kunnen ook de kippe-maagjes barsten, waar de titel ‘plofkip’ vandaan komt.

Onderzoek Welzijn
In 2001 was een onderzoek gaande waarin deze gezondheids- en welzijnsproblemen bij vleeskuikens worden onderzocht, in een samenwerkingsproject tussen het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen. De invalshoek van het onderzoek is er echter op gericht om welzijnswinst te behalen bij gelijkblijvende productie efficiëntie.

Ofwel de vraag is hoe sterk het dierenwelzijn opweegt tegen het economisch belang. Nog simpeler vertaald lukt het ze om de 2,2 kilo of 1,8 kilo te behalen zonder dat de kippen dood neer vallen. Daar gaat het dus om. Want als ze dood zijn vóór het slachten mogen ze niet verkocht worden. Niet om zullen we dit proces eens 8 maanden uitrekken, nee helemaal niet.

Eenzijdige Gerichtheid
Dus men is bezig met beter krachtvoer, hoe kunnen we de longentjes van de kippen nog net wat langer elastisch houden? Dat is toch vreselijk.

Dan de éénzijdige gerichtheid op zoveel mogelijk productie. Dat heet in een vakterm ‘bulk’, en zo groot mogelijke winst zorgt dat er geen oog kan zijn voor het dierenwelzijn. Met name komt dat specifiek tot uitdrukking in de wijze waarop men met het mannelijke dier omgaat. En dan bedoel ik in feite alle mannelijke dieren.

Versnipperaar of Gas
Een ander verhaal, wat dus ook heel erg waar is, is dat op jaarbasis worden 40 miljoen ééndagshaantjes, je moet je voorstellen van die kleine kuikentjes, levend versnipperd in de shredder of door middel van gas gedood. Dat is het meest effectieve en kost het minste geld. Vreselijk, vre-se-lijk!

Snaveltjes Kuikentjes
En dan heb ik het er nog niet eens overgehad, want een onderdeel van mijn werk is geweest dat ik me ook energetisch verbonden heb met kuikentjes, wat er met ze gebeurt als hun snaveltjes gekapt worden. De snavels van kuikentjes en kippetjes zijn een heel gevoelig sensorisch orgaan. En je kan je dus voorstellen dat als een stuk van zo’n snavel er gewoon afgeschroeid wordt, dat dat helemaal doortrekt. Die kippen zijn echt zo getraumatiseerd!
Dan denk ik waarom doen wij dit? Als ze normaal leven (in de vrije natuur, of uitloop terrein) hoef je niet zo bang te zijn dat ze elkaar doodbijten. Maar nu roep echt de ene ellende de andere ellende op.

Opgestapelde kooien
En wat doen we? We stoppen kippen op elkaar, bijvoorbeeld in die legbatterij vanaf de grond tot aan het plafond staan ze allemaal opgestapeld, vijf of zes in een kooi van, ik doe een inschatting van 60 bij 60 cm, dat gaat dus in de breedte en hoogte door. En de kippen geven alleen maar noodkreten af, niks telepathisch contact van uitwisseling. Ellende op ellende.

Die geïsoleerdheid van die dieren wat ze doorgaan. Ze staan, dat is ook een recht, het recht op een natuurlijke ondergrond, moet je nagaan hoe een kip geniet als hij in de aarde met zijn snaveltje van alles daar doet. Of hoe varkens dol zijn op modderbaden en met hun snuit zo dicht bij de grond te gaan, nou die zitten alleen maar in betonnen hokken.

Uitralende Verwarring tot aan Vogelrijk
Het is absurd wat we doen! Als ik het dan heb over het recht van telepathie, ik denk zelfs dat zoals het nu gaat, dat bijvoorbeeld steeds meer communicatie-golven de ether in gezonden worden, dat zelfs het vogelrijk het straks niet goed meer telepathisch af kan. Kan je je dat voorstellen? En dan nu dus de vraag: Wat willen wij niet aannemen in onszelf waardoor wij het dierenleven zo bijzonder verloochenen?

DIERWAARDIG LEVENSEINDE

- 7 -

Deze zevende categorie bevat een opsomming van alle rechten die behoren tot een dierwaardig levenseinde van gedomesticeerde dieren.

Schapen
SCHAPEN

Het schaap heeft een veel bevestigende omgang nodig, met zijn mede schapen. Een schaap alleen voelt zich ontheemd. Schapen die nauw verbonden zijn met elkander, wegens familie – kudde contact hebben de gewoonte zich te midden van anderen te begeven en zich toch soms alleen te gedragen, vanuit het weten dat altijd terugkeer mogelijk is naar hen, schapen die ze net verlaten hebben.

Schapen voelen zich besmeurd door de wijze waarop zij menigmaal gehanteerd worden voor rituele slachtfestijnen. Als een wijze waarop zij zich offeren ten bate van doelen die zij niet kennen. De wijze waarop door de eeuwen heen schapen geslacht zijn maakt hen halsstarrig.

Schapen zijn zelfverzekerd als ze alleen gelaten worden, of tussentijds bezocht worden door iemand, een mens, die goed geaard met hen in contact staat. Wanneer schapen bezoek te vrezen hebben die niet wezenlijk gericht is op hun verblijf op aarde, en hen als het ware te oneigen benaderen, dan kunnen zij zich zeer ontzet gedragen. Met als gevolg: grote schichtigheid, spanningen in de buikholte en weigeren nabij te komen.

Het gevoel, wat Marieke steeds invoelend waarneemt, als zij in het schapenleven gaat, is dat het lichaam van de schaap van binnenuit gezwollen aanvoelt. Zij stelt dat dat niet bij andere dieren is, die zij weer invoelt op een andere manier. Het is alsof het lichaam van een schaap een behoorlijke compactheid heeft, op een manier die het ook bijzonder gevoelig doet maken, de wijze waarop hij zijn poten beweegt.

Alsof wanneer de poten van de grond loslaten en hij doorstapt, alsof de logheid van het lichaam ook een gewicht op de poten steeds vormt. Het is een beweging dat speelt niet zozeer bij het jonge dier maar wel bij de ouder wordende dieren. Er is een bepaalde traagheid in het lopen, voortkomend uit het gewicht wat de poten moeten dragen. Wat maakt dat het dier zich voortbeweegt in een bepaalde cadans, die doorschudt in het hele lichaam, waardoor de grondoppervlakte, waar de schaap op verkeert, niet te oneffen mag zijn of niet te verharde graspollen moet kennen, omdat dat ook een last veroorzaakt in het lichaam zelf. Het is ook alsof de hele wervelstructuur van het dier, alsof daar werkelijk letterlijk veel aanhangt.

Volgens de begeleiders van Marieke beeld ieder dier ook iets uit in relatie tot de mens.  Zij willen een beschrijving vrijgeven zoals ze ook hebben gedaan bij de kip en andere diersoorten.

Over het schaap zeggen zij dat dit dier zich ook besmet voelt met de angst om te veel tot uitdrukking te brengen, waardoor hij zich niet innerlijk gezaghebbend kan gedragen omdat hij weliswaar goedbedoelend is, maar nog te weinig rustend in zelfervaring en daarmee in zelfherkenning.

Hij heeft een behoefte aan wezenlijke ondersteuning van zijn rasgenoten, of middels een mens die hem werkelijk op waarde schat, maar het is een dier wat te weinig eigen zichzelf durft te begeven als een dier wat opzettelijk wenskrachtig is, vernieuwing uit te beelden op een wijze die voorbij de grens van zijn ervaring gaat.

Hij wordt als het ware opgeslokt door detailverwerking, en door de bijzonderheid van wat daar plaatsvindt, zonder wijd uitgebreid verder te ogen dan wat in zijn beleving feitelijk mogelijk is.

Dus het is geen avonturier als dier, eentje die denkt ”Nou wat is er aan nieuws onder de horizon?. Het is alsof zijn lichaam hem gebonden houdt aan de plaats waar hij zich bevindt, waarmee hij ook  gehoorzaamheid uitbeeldt naar zijn soortgenoten die redelijk invoegend met elkander kunnen verkeren, zonder bijvoorbeeld ruimtes onnodig in te nemen.

Daarmee spiegelt het dus ook iets van de menselijke psychologie, waarin ook mensen dit doen. Ieder dier heeft een heel specifiek kenmerk, waarin die ook iets oproept in ons. Ondanks dit, behoeven veel schapen meer ruimte dan dat ze in deze tijd verkrijgen.

Dat ze te vaak nog op te arme grond staan, waardoor het snuffelen aan de grondoppervlakte ’te weinig boeiend’ genoemd mag worden. Omdat daar te veel eentonige begroeiing actief is, hebben ze behoefte aan een drogere stal dan dat ze vaak nu krijgen, alsof er te veel vocht in de ruimte hangt.

Willen ze meer natuur geluiden ervaren, ook op die plaatsen waar ze verblijven in donkerte wanneer ze in een afgesloten ruimte zijn. Het is alsof er tegenwoordig stallen zijn die te weinig doorstromen qua lucht, en ook niet met ramen erin of een opening waardoor ze naar buiten kunnen kijken. In feite wil het dier toch ondanks dat het binnen is op gehoor – geluids afstand ervaren dat de natuur nog steeds hem helemaal omringt.

Heeft behoefte aan een droge ligruimte, regelmatig, of heel vaak wil het ook ver weg kunnen kijken ook als het weer niet prettig is. Dus stallen met uitzicht.

7 – DIERWAARDIG LEVENSEINDE

7.1.
“HET RECHT OP ZELFOVERLEVING WANNEER ER NIET EEN NATUURLIJKE SCHIKKING VAN HET DIER ZELF UIT PLAATSVINDT, BINNEN DAT WAT HEM OPGELEGD WORDT.” ©MdV21

Anders gezegd: het recht op zelfoverleving wanneer natuurlijke offerbereidheid niet aan de orde is.

TOELICHTING 7.1
NATUURLIJKE SCHIKKING

In abattoirs vinden zeer emotionele, dramatische taferelen plaats, gepaard gaande met heftige angstgevoelens bij de dieren. Dieren die zich werkelijk schikken om te sterven ervaren natuurlijke offerbereidheid hieraan. Wanneer het dier zich niet schikt gaan we voorbij aan zijn eigen bewustzijnsrecht.

DIEREN LOGICA?

Indien er voor het dier geen dieren-logica is op de wijze van zijn sterven, kan het dier niet vanuit een natuurlijke schikking zich daarvoor opofferen. Daardoor wordt de ziel van dieren mee getraumatiseerd.

Zo zijn er in Nederland in een zeer korte periode bij een MKZ-uitbraak, in totaal 280.000 dieren ‘geruimd’ binnen alle leeftijdsfasen, zonder bestaande dierenlogica voor hen. Dit heeft voor het collectieve zielenveld ernstige gevolgen.

Dieren-logica ontstaat op basis van natuurlijk ingevingsinstinct, bijvoorbeeld als het dier gedood wordt door hongersnood of ten prooi valt aan een sterker dier.

RITUELEN SLACHTING

Door gebruik te maken van rituelen voor slachting, is de dood voor een dier minder schrikwekkend en pijnlijk, waardoor het onstoffelijk lichaam van het dier zich gemakkelijker los kan maken van het stoffelijk lichaam.

Er zijn nu vormen van slachting die het dier op zielsniveau beschadigen, zoals bijvoorbeeld de koe die bij de slachterij voor doding tussen zijn ogen geschoten wordt, of wordt geëlectrocuteerd (in zijn ‘derde oog’ hetgeen een zielsorgaan is). Dit heeft tot gevolg dat het ziele-lichaam beschadigd wordt.

De mens stelt zijn consumptiedoel en economisch belang voorbij de offer- bereidwilligheid van dieren, met zware consequenties voor hen op ieder niveau.

7.2.
“HET RECHT NIET ONNODIG GEOFFERD TE WORDEN VOOR DOELEN DIE ZIJN WEZEN, OF HET COLLECTIEVE VELD VAN SOORTGENOTEN, ONTKRACHTEN.” ©MdV22

TOELICHTING

Toelichting bij 7.2

ONNODIGE OPOFFERING

In alle sectoren van de intensieve veehouderij (vooral in de kippen- en varkenshouderij),
worden dieren op grote schaal misbruikt en opgeofferd.

TOELICHTING 7.2 (Vervolg)
XENOTRANSPLANTATIE

‘Xenotransplantatie’ is een bekend voorbeeld van inbreuk op dit recht. Dat houdt bijvoorbeeld in, het doneren van hartkleppen van varkens aan menselijke patiënten.

In de pluimveesector worden b.v. slachtkuiken ouderdieren op aparte bedrijven gehouden. Dit zijn de dieren die de eieren produceren waaruit de vleeskuikens geboren worden.

Om een zo groot mogelijke eierproductie te verkrijgen (829 miljoen eieren per jaar) worden slachtkuiken ouderdieren op rantsoen gezet. Dat is om vervetting en misvormingen aan het skelet, alsmede hart-en longproblemen, tegen te gaan.

Hun rantsoen is 40% van wat ze normaal zouden eten. Het gevolg is dat de dieren honger lijden en afwijkend gedrag gaan vertonen zoals agressie, stereotypieën en verenpikken.

Bij kuikens wordt, om huidbeschadigingen bij de andere dieren te voorkomen, onverdoofd een stuk van de snavel weggebrand. Dit gebied is zeer sensitief gevoelig voor het kuiken.

Beschadigingen bij andere dieren geschiedt voornamelijk door overmatige stress en
overbevolkte leefomstandigheden.

7.3.
“HET RECHT OP EEN, ZIJN WEZEN WAARDIGE, GERESPECTEERDE DOOD, WANNEER ONVERMIJDELIJK VAN BUITENAF DE DOOD WORDT TOEGEBRACHT.” ©MdV20

Het recht op een wezen-waardige dood wanneer doden onvermijdelijk is.

Dieren zijn uitbeeldingen van groepsleven van zielen. Als zij in overeenstemming met hun ‘zijn’, hun wezen kunnen tonen, en hun doorleefde ervaring kunnen schenken aan de aarde en aan al wat daar leeft, dan hebben zij een gezond heengaan. Maar…

Lees verder

Maar als zij destructief benaderd zijn door mensen, destructief geleefd hebben vanwege de mensen, en slechts als een product zijn beschouwd, wordt de aarde belast door de echo van hun herinneringen. Het is dus van wezenlijk belang dat wij dieren een waardige dood gunnen. En dat we ook op zielsniveau hen eren voor hun aanwezigheid, en bij hun heengaan ze een goede reis toewensen.

Het is heden ten dage een vorm van diepe zielsbeschadiging zoals we nu dieren benaderen en afmaken. In dat zielsbedreigend functioneren naar het dier wensen wij hen te onderwerpen aan
onze lusten. Maar, huh? Waarom noemen we het ‘lusten’?

Wel, wij gaan te weinig wezenlijk zinvol om met wat het dier ons vrijwillig kan brengen. Het dier heeft een bepaalde offerings bereid- willigheid, maar die overtreden wij in een hoge mate.

Het is zelfs zo dat de mate waarin dit nu geschiedt, ertoe kan leiden dat diersoorten meer ziektes ontwikkelen, die ontstaan ter weerhouding van menselijk onkies ingrijpen in hun natuurlijke waarde.

TOELICHTING

Toelichting bij 7.3

RESPECT VOOR HET DIER

Dieren hebben een sterk aanvoelend vermogen ten aanzien van het collectieve veld van hun ras en resoneren daar buitengewoon scherp op. Veel dieren zijn echter zieker dan we aannemen. Maar waarom is dat?

TOELICHTING 7.3 (Vervolg)

Dat is omdat ze vroegtijdig gedood worden, en er zelden nog oudere dieren gezien worden. Productie-dieren worden vervroegd slachtrijp gemaakt en leiden hierdoor doorsnee een dieroneigen leven, met alle gevolgen van dien. Maar ja, hoe dan wel?

Iedere positieve bijdrage om een dier bewust in zijn eigenheid te benaderen, steunt
indirect het collectieve veld waartoe zij behoren. Hier stil bij te staan, schept moed om verandering te activeren.

Door gebruik te maken van rituelen voor slachting, is de dood voor een dier minder schrikwekkend en pijnlijk, waardoor het onstoffelijk lichaam van het dier zich gemakkelijker los kan maken van het stoffelijk lichaam.

Het effect van elektrocuteren bij slachting van het dier, is dat het levenszin-dodend is. Het is een zielsaantasting en de verkramping die daarvan het gevolg is, is een uitbeelding van het naargeestige gevoel dat het dier daaraan overhoudt.

Het vervolg is dan executie door een messteek in de halsslagader. En die executie vindt plaats terwijl de levenszin al gedood is en de psyche van het dier in naargeestigheid gehuld gaat.

Dat is dus een omstandigheid voor het dier waarin hij moeizaam overlijdt, en de ziel zich na het overlijden ook moeizaam alsnog uit het stoffelijk lichaam kan terugtrekken door de verkrampte omstandigheid waarbinnen de doding heeft plaatsgevonden.

Vandaar dat bij elektrocuteren als executie, want dat is het eigenlijk, er een enorme
verkramping ontstaat in de geestelijke gesteldheid van het dier.

Dat is heel levenszin remmend. Dus in het collectief veld wordt de levenszin van het ras ook geremd.

HOE DAN WEL?

Bij overlijden middels verdrinking en slagaderlijke bloeding -waarbij het het beste is als het dier op de kop hangt-, rijst de ziel als van nature op uit het stoffelijke lichaam.

Want de energie van de ziel gaat haast tegen het kruinchakra aan liggen en trekt door het kruinchakra voor een deel gewoon weg.

Daarnaast dient men ook respectvol met het dierenlichaam om te gaan ná de dood. Want dieren zijn levende bewuste wezens, net als wij, en geen produkt machines. Toch?

*******

Tot zover de grondrechten voor gedomesticeerde dieren.

Wilt u weten hoe deze ontstaan zijn?

Lees verder op de volgende pagina!

HOME      GRONDVEST      DIEREN     COCREATIE     BOMEN     BLOG