HOME      GRONDVEST      DIEREN     COCREATIE     BOMEN     BLOG

CO-CREATIE

Een hectarendorp begint met de wens van meerdere mensen om aldaar te willen wonen en leven. Om dit te realiseren is dus zeker inzet en samenwerking nodig. Dat wordt voor dit doel ook co-creatie genoemd! Het is een begrip door Anastasia geïntroduceerd. En co-creatie begint hier met de creatie van je eigen landgoed! Maar hoe gaat dat dan in zijn werk?

HET MYSTERIE
De creatie van je eigen familielandgoed kan op veel verschillende manieren. Sommigen doen dat grotendeels in gedachten. Anderen maken tekeningen, schilderingen, of plattegronden van hoe ze hun hectare grond willen inrichten. Ook zijn er mensen die nog geen grond ter beheer hebben, maar toch alvast bomen en struiken opkweken in potten. Men plaatst deze op balkon of in de tuin (of zelfs binnenshuis als men geen balkon of tuin heeft).

KWEKELINGEN
Het idee erachter is dat op een gegeven moment deze kwekelingen toch de grond in willen. En op mysterieuze wijze, heeft het universum daar opeens weet van, en krijgt men wellicht via een bijzondere aaneengeschakelde reeks van gebeurtenissen, zomaar een hectare grond toebedeeld.
Of het waar is of niet, daar komen we uiteraard pas achter als het concreet gebeurt. Maar een leuke gedachte, en een prettig vooruitzicht is het!

PRAKTISCH GEZIEN
Daarom is het wellicht handig, ook praktisch gezien, om gewoon te beginnen met denken en voelen over hoe je wil dat je hectare er uit ziet. Dat is even los van het (toekomstige) dorp er om heen. Eenmaal in de praktijk bijvoorbeeld, blijkt dat mensen die een hectare grond toegewezen hebben gekregen, allereerst beginnen met de aanplant van gemiddeld zo’n 200 bomen per gezin. Daarbij komen nog zo’n 50 Fruitbomen. Struiken en bessenstruiken: gemiddeld 2000 per gezin.

WAT EN WAAR?
Om daarop te anticiperen, zou je bijvoorbeeld een groenplan en plattegrond kunnen maken van je (toekomstige) hectare. Waar staat je huis?

Welke bomen en struiken hebben je voorkeur? Waar plant je deze ten opzichte van de loop van de zon gedurende de dag? Op welke plekken wil je beschutting van zon en wind? Waar heb je water?
Leg je een vijver of meertje aan?

PLANNING
Ook kan je nadenken over de plek waar je een vijver of meertje wil, en op welk gedeelte je zou willen wonen. Dus hoe ziet jouw huisvestig er uit en waar wil je het hebben? En wat voor soort bedrijf zou je willen voeren? Is dat kantoorwerk, of is er een grote kas om coniferen op te kweken? (een conifeer zoals de Pinus Siberica). Een combinatie van meerdere inkomensbronnen of waardensystemen kan altijd. Of woon je in het dorp en werk je in een grote stad?

ONGEWOON
Het is wat ongewoon om met zo’n planning van te voren al bezig te zijn, terwijl men nog geen grond ter beschikking heeft. Echter daardoor weet men beter wat men wil. Ook is men beter op het bereiken van het doel afgestemd. Want wij bevinden ons immers in een overgangssituatie. En dat vergt extra attentie en inzet. Dus wanneer het moment supreme zich dan aandient, kan je snel schakelen.

Je zou derhalve ook alvast kweekzaden kunnen aanschaffen van de gewassen die je op jouw familiedomein wil hebben. En onderlinge afspraken maken met toekomstige dorpsbewoners. Bijvoorbeeld over het verdelen van de taken en hoe men zich organiseert. Wat zijn de specialismen en voorkeuren van een ieder?

ONTWERP OP SCHAAL
Met behulp van een plattegrond met een schaalverdeling, kan je de indeling ook concreter maken op de juiste schaal. Zo zie je hoe je het beste de ruimte kan benutten. Dat kan uiteraard wijzigen wanneer men eenmaal concreet aanwezig is op het hectare perceel.

INDELING GEBIED
Wellicht staat men met de voeten op de rulle aarde, de omgeving in zich opnemend. En dan gaat men opnieuw bepalen waar men wát zou willen aanplanten of plaatsen.

Dat is omdat het gebied een eigen indeling, karakter en historie heeft. Op het laagste punt van het gebied bevind zich misschien een waterstroom. Dan kan daar wellicht een vijver of meertje gecreëerd worden. En waar grenst de hectare aan? Is er reeds natuur in het gebied? Hoe ziet de omgeving er uit? Zijn er bepaalde obstakels, of is de grond geheel leeg en vlak?

*******

BEPALEN VAN

DE VORM

 

Een zeshoekige hectare is de beste vorm voor het meest efficiënt benutten van het oppervlak. Bovendien biedt het veel variaties voor lay-out op het terrein. Aaneensluitend creëeren ze tevens een flexibel hexagonaal patroon.
Men kan echter ook kiezen voor de vorm van bijvoorbeeld een vierkant of rechthoek. Veel van de percelen in de huidige landbouw zijn een rechthoek, vaak van verschillende lengtes en breedtes. Deze worden afgewisseld met andere onregelmatige vormen. En zo ontstaat een bonte lappendeken, wat je goed kan zien als je in een vliegtuig zit.

ONTWERP OP PAPIER
Wanneer je de door jou gekozen vorm op een groot vel papier of karton uittekent, bijvoorbeeld een rechthoek, vierkant of zeshoek op A1 formaat, kan je deze daarna uitknippen. Vervolgens kan je het oppervlak op schaal maken voor een hectare en verder crea-bea invullen met fine-liners, viltstiften of verf. Of maak een collage door uit oude tijdschriften, fotos en illustraties te scheuren of knippen. Dat plak je dan in laagjes over elkaar op het papier.

Eventueel kan je samen met anderen collages maken, en die naast elkaar op de grond leggen. Zo kan je kijken welke buren het beste aansluiten op elkaars ontwerpen. Bijvoorbeeld voor de creatie van een hectare bos op een drielanden punt van een zeshoekige hectare, of op een vierlanden punt bij rechthoeken of vierkanten!

CREATIE OP LOCATIE
Mocht je beschikken over één of meerdere hectare-percelen? Dan kunnen de hectaren ook direct op ware grootte op de grond uitgetekend worden. Hiervoor zijn een paar simpele hulpmiddelen benodigd, waar men al een heel eind mee kan komen! Het is zelfs haalbaar om middels deze techniek een heel dorp uit te zetten.

WAT HEB JE DAARVOOR NODIG?
Wat men nodig heeft is een touw of koord, een stok, en een tentharing. Hiermee kunnen we de hectare uitlijnen. Met een beetje geluk ben je qua materiaalkosten onder de vijf euro klaar.

ROMMELLAATJE
Zo kan je gebruik maken van een bolletje touw van 100 meter lang. Soms ligt zoiets al jaaaren in een rommellaatje. Wat zal het nieuw kosten? Iets van twee euro ofzo. Maar voor dat we daar op verder gaan is het eerst wel handig om de afmetingen te weten van jouw hectare welke afhangen van de vorm die je hebt gekozen. In het volgende voorbeeld kiezen we voor de vorm van een hexagonale hectare, omdat deze berekeningen iets lastiger zijn dan die van een vierkante of rechthoekige hectare.

AFMETINGEN EN COÖRDINATEN
Ben je echter net zo handig in wiskunde als de oprichter van deze website? Dan kan je het beste een online calculator gebruiken.

Bijgaand (hieronder voor mobiel) is een calculator geplaatst die met verschillende meeteenheden werkt, zoals meters of yards. Voor een goede berekening is het belangrijk om eerst alle meetvensters van het hele rijtje op de meeteenheid ‘m’ = meter te zetten (staat standaard op cm).
Alleen bij Area = Oppervlakte, zet je het meetvenster op ‘ha’ wat de afkorting is voor hectare. En daarvoor komt dan het getal ‘1’ ,
dus 1 ha, oftewel één hectare.

Zodra je in het witte veld vóór de betreffende  meeteenheid een getal typt, worden alle overige lengtematen meteen automatisch ingevuld.

EVEN TERZIJDE
Op het land zie je al deze rechte lijnen niet meer. Die worden straks overgroeid door gras en gewas, bomen en bos. En wellicht in een heel ander patroon! Het voordeel immers van een zeshoekige hectare, is dat alle andere wiskundige vormen er in uitgetekend kunnen worden, en ook kleine en grote cirkels met diverse verschillende curves of rondingen. Het ontwerp daartoe is echter geheel aan jou!

RESULTAAT BEREKENING
Dit zijn dus alle lengte berekeningen van de diverse afmetingen van de hexagonale hectare.

Side (a) = Zijde (a), dit zijn de 6 buitenste zijden, die zijn elk 62,04 meter (m).

Bij Area = Oppervlak staat 1 Hectare (1 ha).

Perimeter = de Omtrek = 372.24 m.

De lange diagonalen (d) zijn elk 124.08 m.
De korte diagonalen (s) zijn 107,46.

De Circumcircle radius (R) = de straal van de cirkel.

En de Apothem (r) = de afstand van het midden van het hexagoon tot aan het midden van de zes zijden.

DE LANGE DIAGONALEN
En hoe plaatsen we dan de vorm? Een hexagoon heeft aan de binnenzijde drie lange diagonale lijnen. Deze verbinden elkaars tegenovergestelde hoeken, en
lopen door het middelpunt van de zeshoek over elkaar heen.

DE NOORD/ZUID-AS
De familiedomeinen hebben de vorm van een ‘staande’ zeshoek gericht op het Noorden. En het ‘staat’ op één punt in het zuiden.

Dat betekent dat één van de drie grote diagonale lijnen verticaal komt te staan. Deze vormt de noord/zuid-as van de hectare.

DE x- EN +ASSEN
Twee van de drie diagonale lijnen worden ook wel weergegeven als de x-assen.
De +assen zijn de verticale noord/zuid-as, en de horizontale ‘apothem’. Dat is de lijn die vanaf het midden loopt naar het midden van elke zijde. Deze vormt de oost/west as. Deze lijn is korter dan de drie diagnoale lijnen die van hoek tot hoek lopen.

DE HOEK GRADEN
Een hexagoon kent drie maten met betrekking tot de graden van de hoeken. Samen vormen de + assen hoeken van 90 graden in het centrum van de hectare.

De buitenste zes hoeken vormen ieder 120 graden. De binnenste hoeken van de diagonalen, die gevormd worden rondom het middelpunt bestaan uit 60 graden.

LENGTE LANGE DIAGONALEN
In het formaat van een zeshoekige hectare heeft elke lange diagonaal een lengte van 124 meter en 8 centimeter. In de Engelse meeteenheid is dit 136 yards and 4 inches.

DE STRAAL
De halve lengte van elke lange diagonaal in een hexagonale hectare is 62 meter en 4 centimeter. Dit is de straal van het hexagoon, de Circumcircle radius (R). Dat is dus de lengte van het middelpunt van het oppervlak tot aan elke buitenste hoek. De halve lange diagonaal van een regelmatige zeshoek is even lang als elke zijde van het hexagoon.

DE ZES ZIJDEN
De zes zijden van het hexagoon, zijn elk 62.04 meter. Wanneer het grondoppervlak iets groter is dan een hectare, worden de zijden dus ook iets langer. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer je een halve lange diagonaal (R) neemt van 64 meter.

64 METER OF 70 YARDS
Vanwege de certificering van het Aarde Hectare Raster, is gekozen om de afmetingen van de hexagonale hectaren internationaal op elkaar af te stemmen. Dat is gedaan middels het afronden van de getallen van de Circumcircle radius (R) en de zes zijden naar boven.

Daardoor hoeven we de helft van de lange diagonaal enkel in meters uit te meten, en niet met resterende centimeters en millimeters, en voor het Engelse systeem yards en geen resterende inches.

NIEUWE STANDAARD WAARDE
De nieuwe standaardwaarde voor de halve lange-diagonaal is dan 64 meter voor het metrische systeem, en 70 yards voor het imperiaal systeem. Met behulp van de straal lijn, de Circumcircle radius (R), kan men rondom via de coördinaten van de buitenste hoeken een cirkel creëren.

Van een zeshoekige hectare met een halve lange diagonaal (R) van 64 meter, worden de zes zijden (Side a) dus ook 64 meter. En het grondoppervlak (Area) is dan dus ook iets groter dan de exacte afmetingen van een zeshoekige hectare.


HALVE LANGE DIAGONAAL (R) 64 METER

MAXIMAAL 1.3 HECTARE
1.3 hectare is de maximale grootte die een perceel in een hectarendorp mag hebben.
Dat is alleen dan geoorloofd vanwege oneffenheden of obstakels in het terrein. Denk aan de ligging langs een kanaal waarvan de wal vrij dient te blijven, of de uitlopers van een rivierbedding. Of er is een begin van een steile heuvel, enzovoort.

Het is een nieuwe zonsopkomst, en een nieuwe dag.
En stel je voor, dit is jouw hectare grond.
Wat ga je er mee doen?

UITZONDERINGEN
In de setting van een hectarendorp die bestaat uit hexagonale hectaren, vormt zich een patroon waar alle percelen eenzelfde grootte hebben, opdat het hexagonale patroon regelmatig is.
Daar waar individuele hectaren obstakels hebben, hoeven er niet persee familie-domeinen te zijn. Deze percelen kunnen ook benut worden als hectare-units voor diverse doeleinden. Bijvoorbeeld voor grazend vee, of een ruimte met een openbaar gebouw.

Wanneer een perceel met oneffenheden in het terein, wél wordt gekozen als familie-thuisgrond (bijvoorbeeld vanwege gebrek aan grond op grote schaal bij overbevolking), kan men elders in het dorp het ontbrekende extra stukje grond krijgen. Bijvoorbeeld aan de buitenring van het dorp, of langs een toegangsweg waar extra grond beschikbaar is.

*******

HET TEKENEN

VAN DE CIRKEL

.
Nu kunnen we een cirkel tekenen op een grondoppervlak, dat zo groot is als een hectare. Dat kan men doen met de eerder genoemde hulpmiddelen: een touw of koord, een stok, en een bevestigingspunt. Er zijn overigens verschillende methoden van construeren. Maar deze is echt zo simpel dat iedereen dat kan doen.
Het gaat als volgt:


EENVOUDIGE METHODE
Het begin van het touw of koord wordt in het midden van de hectare vastgemaakt. Hoe kan je dat doen? Dat kan bijvoorbeeld door dit aan een paaltje of tentharing te verbinden. Voor dat laatste dient het terrein wel effen te zijn, bijvoorbeeld een weide. Dat is omdat het koord over de grond getrokken wordt.
Derhalve kan iemand ook het koord vasthouden, of men zet er een stoel neer.

Vervolgens kan aan het uiteinde van het koord of touw, een plankje worden vastgeknoopt, of een kleine tak van een boom. Wellicht is een stevige stok van bamboe ook geschikt. Hiermee kan men de grond aftekenen terwijl er rondom het middelpunt van de hectare een cirkel wordt gelopen, terwijl men met de stok of het plankje dus een streep in de grond trekt. Let erop dat het koord of touw, in een strakke lijn gespannen blijft.

Wanneer de grond hard is, en er geen streep getekend kan worden in de aarde, kan de cirkel ook anders gemarkeerd worden.

MARKEREN OUTLINE
Dat kan heel primitief met voorwerpen uit de omgeving zoals kiezelsteentjes. Of middels het spannen van touw met om de meter een tentharing. Wanneer eenmaal de definitieve ligging van het hectare veld bepaald is, kan men de zes buitenste hoeken (bij een zeshoek, vier bij een vierkant of rechthoek) van het terrein permanent afbakenen van door houten paaltjes van ongeveer een meter hoog plaatsen.
Overigens, voor het duiden van de buitenste hoeken, kan men ook middels lichtprojecties de hectare uitlijnen.

UITTEKENEN WEGEN
Kan je ook meteen de wegen om de hectare heen aanleggen? Ja, dan kan je het diagonale koord verlengen met bijvoorbeeld 3 of 4 meter. Dat is de gesuggereerde minimale breedte van de doorgangen, ook gangbare wegen genoemd. Grenst men aan een bredere toegangsweg van het dorp, dan kan dit ook 5 of 6 meter zijn voor tweerichting-verkeer, of misschien zelfs nog wat breder. Wanneer je meteen de weg erbij markeert, dan komt er dus een tweede grote omringende cirkel om de hectare heen, die de weg afbakent. 


Dan heb je een koord nodig met een lengte van bijvoorbeeld 68 of 70 meter. Je kan bijvoorbeeld een lintje hangen aan het touw dáár waar de weg begint, dat is ook tevens de grens van het perceel. Een tweede lintje komt dan daar waar de breedte van de weg eindigt aan de overkant. Dat is het gebied waaraan de buurhectare grenst.

De buren kunnen ook op dezelfde wijze hun hectare aanleggen. Als de lijnen goed zijn uitgemeten, komt men precies hetzelfde uit.

NOORD-ZUID DETERMINATIE
Na het tekenen van de cirkel is het van belang om het noorden te bepalen. Want daar komt het eerste hoekpunt van de zeshoekige hectare. Dit is eenvoudig te doen met behulp van een kompas. Eerst tekenen we met behulp van het diagonale koord, een lijn richting het Noorden.

En daarna in het verlengde daarvan een lijn richting het Zuiden. Op sommige kompassen is ook een uitklapbare vertikale gleuf gecreëerd.

Wanneer je hierdoor kijkt, kan je iemand in de verte zien staan op het aangegeven punt van de kompaswijzer. Als je deze goed hebt uitgelijnd, wijst het dus naar het Noorden.

Dan heb je evengoed nog een koord nodig vanwege de lengte meting. Kompassen zijn er overigens met verschillende functies en prijzen. Je kan er een van rond de 3 euro kopen, maar ook kostbare voor professionele navigatie.

WAAR IS HET NOORDEN?
Maar waar is nu precies het Noorden? Een kompas lijnt met het magnetische noorden van onze planeet. Dat is gesitueerd rondom het midden van de Noordpool. Dit is echter niet het geografische Noorden, welke is gebaseerd op de rotatie-as van onze planeet Aarde.

Het is bekend dat het magnetische noorden kan fluctueren met honderden kilometers. Dus als wereldwijd hectaren worden aangelegd met de punt naar het magnetische Noorden, zal dit patroon ook ietwat fluctueren. Maar er zijn ook andere methoden. 

Zo is er ook de optie om op de horizon te bepalen waar de zon opkomt. Dat kan elke dag, en ook ten tijde van de Equinox (het lente- en herfst punt). Dan staat de zon loodrecht boven de evenaar (zijn dag en nacht overal ter wereld even lang) en komt de zon precies in het oosten op (met uitzondering van de polen). Een kwart cirkel naar links gedraaid vanaf het punt van zonsopkomst, is dus het Noorden. 

DE POOLSTER
Wanneer men zich op het noorden halfrond bevindt, kan men ook richten op het Noorden met behulp van de Poolster. Deze ster schijnt boven de Noordpool en is een geschatte 433.8 lichtjaren van de Aarde verwijderd. De Poolster, ook wel Polaris genoemd, is met de rotatie-as van onze Aarde uitgelijnd.

Daarom ziet het er vanaf onze positie uit, alsof alle andere sterren rondom Polaris heen cirkelen. De Poolster is herkenbaar in het sterrenbeeld Ursa Minor (ook wel de kleine beer genoemd). Samen met Ursa Major geeft het een beeld van twee steelpannetjes. Wanneer je de ster hebt ontdekt, trek je denkbeeldig vanaf de ster een verticale lijn tot aan de horizon. Dat is het Noordpunt!

Volgens astronomen zal de positie van Polaris in het Noorden, in de verre toekomst, over miljoenen jaren ooit wijzigen. Dan komt daar een andere ster voor in de plaats.

SIRIUS
Ook kan men zich richten op het magnetische noorden met behulp van een kompas welke geschikt is voor het halfrond in het zuiden.
De sterrenhemel gezien vanaf het zuiden halfrond ‘roteert’ ook visueel. Echter daar is in het midden van deze rotatie geen significante ster zichtbaar waarmee uitgelijnd kan worden. Een aantal sterren benaderen wel het zuidpunt zoals Sirius, en dat wordt dan waargenomen en berekend in constellatie met andere sterren.

*******

BEPALEN

BUITENSTE HOEKEN

.
Hoe bepalen we nu de buitenste hoeken, dus de hoeken van 120 graden? Dat kan door een ‘Flower Of Life’ patroon te tekenen. De basisvorm bestaat uit zeven cirkels die elkaar overlappen. Daar waar ze elkaar overlappen, ontstaan coördinatie punten. Deze bevinden zich op de diagonalen van de onderliggende zeshoek. Dus met behulp van de cirkels, kan men eenvoudig een zeshoek uittekenen. En men construeert dus tevens een Flower Of Life patroon. Ook op grote schaal voor het dorp!

FLOWER OF LIFE
Je begint met de cirkel in het midden, dat is de centrum cirkel. Hieronder zie je de cirkels één voor één getekend. De blauwe stip in het midden is het midden van de eerste cirkel die je tekent, en tevens het middelpunt van de hectare.

HET NOORDPUNT
Vervolgens bepaal je het noordpunt op de cirkel. In de afbeelding met een N aangeduid. Dit wordt het nieuwe middelpunt van de tweede cirkel. Vanaf dat punt teken je dus de tweede cirkel. De Noord cirkel.

BOVENSTE COÖRDINATEN
Zowel rechts als links ontstaan dan twee nieuwe coördinatie punten waar de cirkels elkaar overlappen. Deze zijn ook met een blauwe stip aangeduid, en geven het noorden van de hectare aan. Vanaf deze punten kunnen ook weer cirkels rondom getrokken worden.

ONDERSTE COÖRDINATEN
En zo ontstaan er ook overlappende cirkels in het zuiden van de centrum cirkel, roze gekleurd. Samen met de blauwe stippen, vormen ze de coördinaten van de diagonalen van de hectare. De diagonalen wijzen richting de buitenste hoeken van de hectare!

CREËREN OUTLINE
Door lijnen te trekken tussen alle buitenste hoekpunten is de outline van je zeshoekige hectare gevormd. Daarna, wat kan je dan nog doen? Nou, dan spring je er gewoon in, op je eigen landgoed!

SAMEN?
Resumerend. Co-Creatie is een beweging om middels ieders unieke talenten een gemeenschappelijk doel te bereiken. Het samenwerken vormt dan een synergie, waardoor er méér ontstaat dan de som der delen. Bijvoorbeeld door te komen tot het harmonieus samengaan met elkaar, de natuur, de planeet en alle belangrijke waardensystemen die ons leven zinvol maken, en onze Aarde in haar glorie herstellen. Er is genoeg voor iedereen! En als u het lezen tot zover hebt gebracht: B
edankt voor uw belangstelling! Wellicht kunnen we dit samen verder dragen?

Moge de vrede met ons zijn.
*******

HOME      GRONDVEST      DIEREN     COCREATIE     BOMEN     BLOG